Oproep voor projecten, kenniskring en training

LOWAN-vo vraagt je aandacht voor een aantal zaken. Deel dit nieuws met collega’s waarvan jij denkt dat het relevant is! Bij alle onderwerpen zit een datum waarvoor je gevraagd wordt te reageren of aan te melden.

Extra trainingen Leerlijn Alfabetisering ISK

Vanwege de enorme belangstelling zijn er extra trainingen beschikbaar gekomen. Voor de 2e training die in Eindhoven plaatsvindt is nog beperkt plaats beschikbaar. Het gaat om de training met de data 23 mei en 13 juni. Het betreft hier een aanbod van gratis trainingen voor ISK-docenten die met alfa-leerlingen werken.
Nieuws Lowan Nieuwsartikel LOWAN over Leerlijn Alfabetisering ISK en trainingen
Nieuws Lowan Aanmelden voor training

Ontwikkeling lesbrieven bij online LOB gids ‘Van ISK naar MBO’

Bij de zeer recent verschenen LOB gids worden op korte termijn enkele lesbrieven geschreven. We vragen ervaren ISK LOB-docenten om hierin met ons mee te denken. Het gaat om 1 dagdeel op een locatie in het land en daarna tijd voor online bekijken van en reageren op concepten. We streven ernaar dat deze lesbrieven uiterlijk aan het begin van het schooljaar 2019/2020 klaar zijn. Heb je al gereageerd? Dan hoef je niet opnieuw in actie te komen (tenzij je echt zeker wilt zijn).
Meer informatie en aanmelden voor 20 mei.
 Hariëtte Boerboom, LOWAN-vo
Nieuws Lowan Nieuwsartikel LOWAN nieuwe online LBO-gids ISK-MBO

Project ISK-PrO route 1 leerlingen 12-15 jaar

Een klein aantal PrO scholen fungeert als een ISK. Er zijn ook ISK’s die speciale (samenwerkings-)trajecten hebben voor de route 1 leerlingen van deze leeftijdscategorie. In dit project wordt expertise verzameld t.b.v. ISK-leerlingen (route 1, 12-15 jaar) die naar PrO-scholen uitstromen, zowel voor de ISK’s als de Praktijkscholen. Oproep aan ISK’s en PrO-scholen om mee te doen in dit project als zij ervaring hebben in een traject voor deze categorie leerlingen. Dit gaat ongeveer 3 dagen kosten voor landelijke bijeenkomsten, rest zal online verlopen. Doel is om expertise te delen en beide sectoren vooruit te helpen. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Meer informatie en aanmelden voor 25 mei. 
 Hariëtte Boerboom, LOWAN-vo

Project Uitstroom route 1 leerlingen 16-19 jaar

Laagopgeleide leerlingen (route 1, 16-19 jaar) kunnen niet doorstromen naar een vervolgopleiding. Hoe kan de ISK hen helpen richting (begeleid) werk/zelfredzaamheid/inburgering?
In dit project halen we ervaringen en good practices op bij ISK’s die, vaak in regionaal verband en met externe partners, werken met deze leerlingen om een goede uitstroom mogelijk te maken.
Deze ISK’s worden opgeroepen om mee te doen! Het kost ongeveer 4 dagen, vooral landelijke bijeenkomsten, maar wellicht deels op locatie. Daarnaast zal er nog beperkt tijd gevraagd worden voor online communicatie. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Meer informatie en aanmelden voor 25 mei.
 Hariëtte Boerboom, LOWAN-vo

Start kenniskring Leerlingen met specifieke leerbehoeften in de ISK

In veel ISK’s werken logopedisten, orthopedagogen, school- en/of ontwikkelingspsychologen. Deze professionals werken veelal alleen, zonder mogelijkheden tot collegiaal overleg. Kennis- en ervaringsuitwisseling vinden daardoor beperkt plaats, hoewel daaraan wel behoefte is. Naar aanleiding van vragen uit de onderwijspraktijk organiseren we in 2019 drie bijeenkomsten rondom een aantal specifieke thema’s zoals dyslexie, taalontwikkelingsstoornissen bij tweedetaalleerders of de relatie tussen spraak-/taalvaardigheid en leesvaardigheid. Het doel is om door kennisuitwisseling aan professionalisering en deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals te werken. De opbrengsten worden breed gedeeld zodat ook andere scholen kennis en (praktijk)voorbeelden krijgen aangereikt.
De kenniskring is bedoeld voor logopedisten, orthopedagogen, school- en/of ontwikkelingspsychologen, die werkzaam zijn in een ISK. Aan de bijeenkomsten kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Per thema (onderwerpen worden zoveel mogelijk gezamenlijk bepaald) wordt eventueel een gast uitgenodigd met expertise op het gebied van het thema om aan te schuiven tijdens de bijeenkomst.
Meer informatie en aanmelden voor 15 mei.
 Hariëtte Boerboom, LOWAN-vo
Nieuws Lowan Nieuwsartikel LOWAN Dyslexie bij nieuwkomers

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin