Omgaan met lastige leerlingen op de ISK

Nieuwe training: Omgaan met lastige leerlingen op de ISK

Binnen de ISK is de diversiteit in ondersteuningsbehoeften van leerlingen toegenomen. Men ervaart een toename van leerlingen met lastig gedrag. Pharos biedt een training op de individuele ISK van 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergronden van gedrag en jouw handelingsrepertoire wordt vergroot zodat je een meer passende aanpak kunt bieden.
rekentool Lowan Pharos-Omgaan met gedragsproblemen op de ISK (pdf)
icon-purple-news Pharos website advies en trainingen nieuwkomers onderwijs

 Omgaan met jonge Eritrese vluchtelingen

Een aanrader voor op school of in het (regionale) netwerk! Op de studiedagen van LOWAN-vo 2017 en 2018 werd zijn presentatie door deelnemers met een buitengewoon hoge 8,8 beoordeeld. “Hij heeft me daadwerkelijk tools gegeven om beter met de doelgroep Eritrese jongeren om te gaan. Het was echt een mindset die ik meteen in praktijk kan brengen”.
icon-purple-news 
Website LOWAN met meer informatie
 
Website Binyam Andebrhan

Syrische leerlingen in de klas

Op de studiedag van LOWAN-vo 2018 gaf Rabie Al Noaimy een workshop. Rabie is onderwijspsycholoog en kwam als vluchteling naar Nederland. Hij werkt bij Sovee en ondersteunt scholen, organisaties en gemeente lokaal. Hij was als sleutelpersoon ook bij Pharos betrokken. LOWAN-vo onderzoekt met hem en Pharos de mogelijkheden naar een gerichte aanpak van Syrische leerlingen in de ISK (en het regulier onderwijs) in heel Nederland. Na de zomer wordt meer informatie hierover verwacht. De workshop is te bekijken via onderstaande link.
Bekijk de workshop video-opname op YouTube LOWAN

Augeo e-learning cursus VO ‘Steun bieden vluchtelingenjongeren’

In de gratis online cursus van Augeo ‘Steun bieden aan vluchtelingenjongeren’ voor het VO leer je over stress bij vluchtelingenjongeren en hoe de natuurlijke veerkracht van jongeren kan worden bevorderd. Zodat jongeren zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De e-learning bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met experts van Pharos, Stichting Centrum’45 en klinisch psycholoog Leony Coppens. Ook LOWAN-vo en ervaren docenten van ISK’s hebben bijgedragen met hun expertise.
LOWAN-vo beveelt deze cursus aan voor iedereen die op een ISK en in het regulier VO en MBO werkt.
icon-purple-news Website LOWAN met meer informatie

Website LOWAN professionaliseringsaanbod Zorg en NT2

Op de website van LOWAN-vo tref je het professionaliseringsaanbod aan op het gebied van Zorg (waaruit er hierboven een aantal uitgelicht staan), maar ook op het gebied van NT2. Lesgeven in de ISK vraagt veel van docenten. Zo moet je kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen, zowel in taalniveau, achtergrond als competenties. Daarnaast moet je kunnen omgaan met een constante instroom van leerlingen. Vergroot je kennis met NT2 opleidingen en cursussen voor zowel startende als ervaren ISK-docenten, zowel NT2- als vakdocenten, ook voor docenten uit het regulier VO en MBO!
Kijk er eens naar en maak een keuze voor het nieuwe schooljaar!
icon-purple-news Aanbod professionalisering Zorg
icon-purple-news Aanbod professionalisering NT2

Contactgegevens VO