Nieuw bij Startpakket NT2: spreeklessen en auditieve discriminatie

Met het lessenplan LOWAN-vo ISK Startpakket NT2 kun je als (startende) ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema. De thema’s hebben een nauwelijks oplopende moeilijkheidsgraad, in elk thema zijn methodes opgenomen welke altijd ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een basispakket voor alle leerlingen. Gratis beschikbaar en te downloaden.

Nieuw toegevoegd

Tijdens elk thema is er aandacht voor de volgende facetten van NT2: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren, spreken / gesprekken, auditieve discriminatie. Nieuw toegevoegd en ook gratis te downloaden zijn nu:
● Spreeklessen. Deze spreeklessen geven steeds suggesties voor startopdrachten, spelletjes, spreekoefeningen, liedjes, praatplaten en een aanbeveling voor een taalrap, die passen bij de thema´s van het LOWAN-startpakket lessenserie NT2.
● Auditieve discriminatie. De methode ‘Oren in de Knoop’ is een databank van stimulerende oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd gedurende het hele ISK-traject. Voor het startpakket zijn alleen oefeningen opgenomen op klank/woordniveau.
Nieuws Lowan Website LOWAN Startpakket NT2

Contactgegevens

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin