Monitoren Schoolklimaat en veiligheid

Kwaliteitscholen heeft in 2017 met een aantal ISK’s een vragenlijst ontwikkeld, die door de Inspectie van Onderwijs is geaccrediteerd.
Scholen hebben de optie om naast de verplichte stellingen rond de drie clusters van Schoolklimaat & Veiligheid (Welbevinden, Ervaren Veiligheid en Aantasting Veiligheid) ook feedback te krijgen op de vier kwaliteitsgebieden Ondersteuning, Niveau, Motiverende rol docent en Betrokkenheid ouders.
Scholen die geen licentie hebben bij Kwaliteitscholen kunnen dit onderzoek ook afnemen.
Nieuws Lowan Meer informatie op website LOWAN-Organisatie/kwaliteit

Contactgegevens VO