Lesmateriaal, vakliteratuur en agenda

Er is nieuw lesmateriaal en interessante vakliteratuur op de markt gekomen. Tevens aandacht voor de rol van gemeenten in het regionaal organiseren van het nieuwkomersonderwijs.

Suprrr
Door het lezen van deze verhalen – over bijbaantjes, vriendschap en verliefdheid – gaat de taalvaardigheid van de leerlingen met sprongen vooruit. De auteur Mirjam Eppinga werkt zelf al jaren op een ISK en schreef eerder ook al andere boekjes en series voor ISK-leerlingen. De eerste drie verhalen uit de serie Suprrr zijn nu leverbaar.
Nieuws Lowan LOWAN databank lesmateriaal

Nieuwkomers in het regulier onderwijs
In Didactief hebben Jan Maarse (Sardes) en Hariëtte Boerboom (LOWAN) een artikel gepubliceerd over instroom van ex-vluchtelingkinderen in het VO. Er worden 7 do’s gegeven voor een goede start in de praktijk.
rekentool Lowan Didactief: Ex-vluchtelingenkinderen op jouw school-werk aan een goede start (pdf)

Regionaal organiseren van nieuwkomersonderwijs en rol gemeenten
Een publicatie van Sardes met een beschrijving van succesfactoren, uitdagingen, afspraken en ontwikkelingen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, kennis van beleid en wetenschappelijke inzichten breekt het een lans voor duurzame, regionale oplossingen op het gebied van nieuwkomersonderwijs.  Daarnaast geeft het ook een praktisch beeld.
Nieuws Lowan Website Sardes over Nieuwkomersonderwijs
Op 31 oktober jl. organiseerde Sardes een bijeenkomst voor gemeentes om samen met schoolbesturen en andere partners een lange termijn visie op nieuwkomersonderwijs te ontwikkelen.
rekentool Lowan Presentatie Sardes gemeenten (pdf)
Gemeenten kunnen met terugwerkende kracht middelen aanvragen voor huisvesting van voortgezet onderwijs aan leerplichtige asielzoekers die verbleven in (nood)opvanglocaties van het COA. Het kan worden aangevraagd voor de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017.
Nieuws Lowan Website VNG

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.