Vlogcampagne zwemveiligheid

Vlogs over zwemveiligheid met daarin jonge nieuwkomers uit Eritrea, Somalië en Syrië in de hoofdrol. VeiligheidNL, het COA, Pharos, GGD GHOR Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid hebben de handen ineen geslagen om de aandacht voor zwemveiligheid onder jonge nieuwkomers te vergroten en lanceren deze vlogcampagne.
Uit onderzoek blijkt dat jongeren die niet in Nederland zijn opgegroeid meer risico lopen op verdrinking. Dit komt doordat zij vaak minder zwemvaardig en niet bekend zijn met de Nederlandse water- en zwemcultuur. Aandacht voor deze risicogroep is daarom cruciaal.
 Vlogs van jongeren over zwemveiligheid
 Website Veiligheid.nl
 Pharos over belang zwemvaardigheid

Voorlichting op scholen!

Voorlichting over de risico’s van zwemwater, zwembad en zwemmen is van groot belang. Voorlichting biedt geen garantie, maar het zal in een aantal situaties kinderen en ouders alert maken. Met kinderen in de klas bespreken of ze (kunnen) zwemmen en waar zij in de buurt zwemmen en de risico’s benoemen is al een belangrijke stap. Mogelijk kan de GGD meedenken over voorlichting. Ook ouders zullen geïnformeerd moeten worden.
 Voorlichting risico verdrinking (pdf)
 Handreiking gemeente zwemveiligheid jonge nieuwkomers (pdf)