Dyslexie bij nieuwkomers

Het tempo waarin NT2-leerlingen in het Nederlands leren lezen kan sterk uiteenlopen. Als het leesproces moeizaam op gang komt, kan de vraag rijzen of er sprake is van een leesprobleem of een leerstoornis zoals dyslexie. Dat is vaak lastig om vast te stellen want er moet worden uitgesloten dat de leesproblemen het gevolg zijn van de nog beperkte kennis van het Nederlands. Om een leerstoornis als dyslexie vast te stellen zal uitgebreid onderzoek nodig zijn door een diagnosticus. Maar het onderwijs kan problemen en een vermoeden van dyslexie al wel signaleren.
rekentool Lowan Leesproblemen NT2 leerder (pdf)

Onderzoek en kenniskring experts

Er zijn geen speciale toetsen beschikbaar om ernstige leesproblemen of dyslexie bij NT2-leerders vast te stellen. LOWAN en ITTA starten op korte termijn een onderzoek naar een dynamische toets, waarmee dyslexie bij NT2-leerlingen kan worden gesignaleerd. Gebaseerd op buitenlands onderzoek gaan we heel concreet kijken wat de mogelijkheden in de Nederlandse context zijn. Werkt de toets? Is de toets betrouwbaar en valide?
Vanuit LOWAN-vo gaan we bovendien een kenniskring starten om onderwerpen als dyslexie, TOS etc. bij nieuwkomers te agenderen. Ben je als expert werkzaam en/of betrokken  bij de ISK? Binnenkort zullen we met een expert van het ITTA Universiteit van Amsterdam een eerste dagdeel organiseren. Interesse? Mail LOWAN-vo.
Nieuws Lowan Oproep professionals voor kenniskring

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin