OCW vraagt aandacht voor doorstroom naar MBO

Middels een brief aan alle MBO-instellingen vragen OCW-vo en -mbo gezamenlijk aandacht voor een betere doorstroom ISK-MBO. Ook geven zij antwoord op een aantal vragen. Op de website van LOWAN is er zowel voor de ISK als het MBO bij Onderwijs (doorstroom) nog veel meer informatie vinden, waaronder voorbeelden van goede samenwerking ISK-MBO, contactpersonen bij ieder ROC, doorgaande taalleerlijn, toetsen in het MBO.
 Website LOWAN Doorstroom naar MBO

Doorstroom naar MBO verbeteren

De doorstroom naar het MBO en vooral naar niveau 2 – 4 verloopt in veel gevallen moeizaam. Een doorgaande taalleerlijn in de ISK maar ook in het MBO is essentieel. Het juiste uitstroomprofiel op de ISK met streefniveaus NT2 geven richting aan het werken naar de juiste uitstroom. Op de ISK in fase 1 een focus op NT2, in fase 2 een focus op uitstroom en taalleersituaties gericht op doorstroom naar het MBO. Daarnaast zijn loopbaanoriëntatie en een warme overdracht voorwaarden voor succes. Gebruik ook het doorstroomdossier zodat alle relevante informatie met de leerling meegaat naar de vervolgschool.
Op vrijdag 10 november 2017 vindt een vervolgbijeenkomst plaats voor de ISK’s en het MBO, georganiseerd door  LOWAN-vo, VO-raad en MBO-raad, met ook weer regionale tafels. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.