Aanvraag bekostiging VO nieuwkomers, peildata en deadline

bezoek-sander-dekker-aan-isk-deventer-06042016cDe nieuwe bekostiging VO nieuwkomers is  per 1 januari 2017 ingegaan. De aanvraag voor iedere peildatum moet binnen 15 werkdagen bij DUO binnen zijn en geldt voor alle leerlingen, niet alleen die ingestroomd zijn na de teldatum! U vraagt aan voor 2 soorten nieuwkomers. Een nieuwkomer 1e categorie was op 1 oktober 2015 nog niet in Nederland. Een nieuwkomer 2e categorie al wel, maar op de peildatum nog niet langer dan 2 jaar in Nederland. Verder voldoet de nieuwkomer aan de volgende 3 voorwaarden:
– Hij is ingeschreven als daadwerkelijk schoolgaand op de peildatum.
– Hij is vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 (art. 1).
– Hij volgt geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs.
icon-purple-news Website DUO aanvraag VO-bekostiging nieuwkomers
icon-purple-news Website LOWAN met informatie en aanvraagformulier in pdf

Met ingang van 2017 (reguliere telling 1 oktober 2016) is de VO-bekostiging voor nieuwkomers, <2 jaar in Nederland en geen Nederlandse nationaliteit, ingrijpend veranderd. Dit heeft financiële en administratieve gevolgen. Deel deze informatie dus ook met alle relevante afdelingen op school.

Nieuwe regelgeving

• Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en na 1 oktober 2015 in Nederland zijn aangekomen, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling. Middels 4 peildata ontvangt de school voor deze nieuwkomers € 2750,- per kwartaal per nieuwkomer. Dit worden categorie 1 nieuwkomers genoemd.
• Voor nieuwkomers die op de reguliere 1-oktobertelling 2016 bij de school zijn ingeschreven en op dat moment één tot twee jaar in Nederland zijn, ontvangt de school circa € 6900,- aan reguliere bekostiging. Daarnaast € 1025,- per nieuwkomer per kwartaal tot het moment van 2 jaar in NL. Dit worden categorie 2 nieuwkomers genoemd. Voor leerlingen die na deze teldatum instromen, maar op de betreffende peildatum schoolgaand zijn, en vóór 1 oktober 2015 in Nederland zijn gekomen geldt ook dat je voor hen extra bekostiging kunt aanvragen tot het moment van 2 jaar in NL. Het ijkpunt van 1 oktober 2015 blijft dus van belang voor de categoriebepaling.
icon-purple-news Enkele rekenvoorbeelden

Registratie en aanvraag
Aan het registreren van nieuwkomers in BRON verandert niets. Het blijft van belang om aan te geven of het een nieuwkomer en D1 of D2 is! Op de peildata 1 april, 1 juli, 1 oktober, moet u apart een aanvraag doen en deze moet binnen 15 dagen in het bezit van DUO zijn.
Op de website van LOWAN vind je bij Financiering meer informatie alsmede rekenvoorbeelden. Ook de website van DUO en het aanvraagformulier zijn hier te vinden.

Eenmalige bijdrage nieuwe ISK
Scholen die niet eerder met het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers te maken hebben gehad, kunnen op aanvraag eenmalig voorbereidingsbekostiging ontvangen (circa € 16.000,- per school).

Vragen en informatie
Heeft u vragen over deze nieuwe bekostiging, mail dan naar asielonderwijs@minocw.nl. Hebt u vragen over het aanvragen op de peildata, neem dan contact op met ICO van DUO.
icon-purple-file OCW bekostiging van het onderwijs aan nieuwkomers in 2017 (pdf)
icon-purple-news Website LOWAN financiering OCW/DUO

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reacties zijn gesloten.