Samenwerking ISK met VO-VAVO-MBO

Vaak krijgt LOWAN-vo vragen over de samenwerkingsmogelijkheden tussen VO scholen en met het ROC. De afgelopen jaren is er op dit vlak veel bij wet, gepubliceerd in het Staatsblad, geregeld.
Voor de ISK biedt dit mogelijkheden om leerlingen uit te besteden voor (delen van) trajecten bij een andere VO-school, een ROC-opleiding of het VAVO. Dit kan helpen om een leerling meer op maat van onderwijs te kunnen voorzien, binnen de eigen school de juiste keuzes te kunnen maken, etc.
De leerling wordt in het VO ingeschreven in de onderbouw VO en kent geen leeftijdsgrenzen. Op basis van de inschrijving ontvangt de VO-school bekostiging voor deze leerling en besteedt het onderwijs vervolgens uit aan een VO- of MBO-instelling.

OCW-mbo en -vo gezamenlijke aanpak

In juni 2017 geven OCW-vo en mbo gezamenlijk aan hoe belangrijk het is om de overgang van nieuwkomers van VO naar MBO te verbeteren. Met vragen en antwoorden proberen zij meer handvat te bieden aan de vaak moeilijk lopende doorstroom.
icon-purple-file Brief OCW overgang nieuwkomers van VO naar MBO (pdf)
icon-purple-file Vragen en antwoorden van OCW-mbo (pdf)
Meer informatie over mogelijkheden, samenwerkingsplannen, inhoud etc. op de LOWAN-website.

Vanaf 2016 meer mogelijkheden

Vanaf 1 januari 2016 kunnen vo-leerlingen 50 procent van de VO-cursusduur uitbesteed worden naar een andere VO-school of MBO-instelling. Dat betekent in de praktijk dat leerlingen max. 2 jaar op een andere onderwijsinstelling, bijv. reguliere VO of MBO onderwijs kunnen volgen terwijl ze nog ingeschreven zijn bij het VO waar de ISK onder valt. Uiteraard kunnen ook delen van het ISK-traject op het reguliere VO of MBO plaatsvinden (schakel, betere doorstroom). Zeker in het 2e jaar van de ISK is het aan te bevelen om al delen samen in te richten. Over de financiering van deze trajecten maken beide instellingen onderling afspraken. De VO- of MBO-instelling verzorgt het onderwijs onder verantwoordelijkheid van het VO-schoolbestuur waar de leerlingen staan ingeschreven.
icon-purple-news Onderwijsinspectie.nl

Rutteregeling

Samenwerking VO met VAVO en MBO kan ook op basis van het Besluit Samenwerking VO-BVE (de Rutteregeling) plaatsvinden.
icon-purple-news Website DUO informatie over samenwerking VO-MBO-VAVO
icon-purple-file OCW Informatiedocument MBO

Meer informatie over doorstroom

Meer informatie over doorstroom, doorstroomdossier en inhoudelijke trajecten zijn te vinden elders op de website van LOWAN.
icon-purple-news Website LOWAN/onderwijs doorstroom

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.