18+ leerlingen

In het VO kennen we geen boven-leeftijdgrens. Ook de bekostiging is niet gebonden aan leeftijd. Alle regelingen gelden ook voor een 18-jarige. Het is niet juist om een leerling die 18 jaar wordt, uit te schrijven. De school is een verplichting aangegaan en mag een leerling pas uitschrijven als een volgende school deze heeft ingeschreven.
Bovendien is er sprake van een VSV als de leerling langer dan 1 jaar in Nederland is.
Ook een 18+ leerling kan aangenomen worden, mits hij niet illegaal in Nederland verblijft. Alle regelingen zijn van toepassing.
LOWAN verzoekt scholen dringend om een 18-jarige leerling op te nemen indien die elders al begonnen is aan het ISK-traject, maar door verhuizing de ISK niet heeft kunnen afmaken en zich daarom nog niet kan aanmelden bij het MBO.

Samenwerking met MBO

Vaak bereiken LOWAN-vo vragen over de samenwerkingsmogelijkheden tussen VO scholen en met het ROC. De afgelopen jaren is er op dit vlak veel bij wet, gepubliceerd in het Staatsblad, geregeld.
Voor een eerste opvangschool Anderstaligen/ISK biedt dit mogelijkheden om leerlingen uit te besteden voor (delen van) trajecten bij een andere VO-school, een ROC-opleiding of het VAVO. Dit kan helpen om een leerling meer op maat van onderwijs te kunnen voorzien, binnen de eigen school de juiste keuzes te kunnen maken etc.
De leerling wordt in het VO ingeschreven in de onderbouw VO en kent geen leeftijdsgrenzen. Op basis van de inschrijving ontvangt de VO-school bekostiging voor deze leerling en besteedt het onderwijs vervolgens uit aan de MBO-instelling op basis van het Besluit Samenwerking VO-BVE (de Rutteregeling).
 Website DUO over samenwerking VO-MBO-VAVO
 Website LOWAN doorstroom mbo en samenwerking
 Vragen en antwoorden van OCW-mbo (pdf)
Vanaf 1 januari 2016 kunnen vo-leerlingen 50 procent van de VO-cursusduur uitbesteed worden naar een andere VO-school of MBO-instelling. Dat betekent in de praktijk dat delen van het ISK-traject op het MBO kan plaatsvinden (schakel, betere doorstroom), met een maximum van 2 jaar als de leerling in het VO 1e leerjaar is ingeschreven. Over de financiering van deze trajecten maken beide instellingen onderling afspraken. De MBO-instelling verzorgt het onderwijs onder verantwoordelijkheid van het VO-schoolbestuur.
 Website Inspectie

Contactgegevens VO

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.