main-logo
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie

Stap 6: Formele ouderparticipatie

Door formele activiteiten laagdrempeliger te maken, kunnen alle ouders hun stem laten horen. Hoe is dit te realiseren?

Stap 6: Formele ouderparticipatie

Door formele activiteiten laagdrempeliger te maken, kunnen alle ouders hun stem laten horen. Hoe is dit te realiseren?

Voordat we kunnen kijken naar de stappen om te komen tot formele ouderparticipatie zullen we ons moeten beraden op het waarom. Formeel partnerschap is wettelijk geregeld. Denk daarbij aan ouderraad en medezeggenschapsraad. Maar ook alle formele stukken die de school aan de ouders overlegd (bijv. de schoolgids) zijn elementen van formeel partnerschap. Je kunt daarnaast ook nog om andere en verschillende redenen investeren in formele ouderparticipatie;

 • De kloof tussen school en ouders verkleinen.
 • Inzicht krijgen in de ouderpopulatie.
 • Ouders informeren over het beleid in de school.
 • Ouders betrekken bij het beleid van de school.
 • Vaardigheden van ouders vergroten.
 • Indirect de leerprestaties van leerlingen stimuleren.

1. Scan

Vul de vragen van de scan van Ouderwijs.net in: ‘Formele ouderparticipatie mogelijk maken voor alle ouders.’

2. Filmpje

Bekijk het onderstaande filmpje:

‘Alle ouders bij formele ouderactiviteiten.’

 

Bekijk deze video

3. Tips om te komen tot formeel partnerschap

 • Streef naar een vertegenwoordiging van de ouderpopulatie in de OR/MR.
 • Maak gebruik van oudercontactpersonen.
 • Bedenk hoe de OR/MR geholpen kan worden om informatie op te halen bij alle ouders (een breed draagvlak is gewenst).
 • Organiseer een cursus over de OR/MR waarbij ook de taal die je nodig hebt aan bod komt.
 • Maak duo’s door minder- en meer taalvaardige ouders aan elkaar te koppelen (je verlaagt de drempel voor ouders).
 • Organiseer activiteiten die laagdrempelig zijn, bijv. hulp bij  koffie schenken, praktische betrokkenheid kan de stap zijn naar zitting nemen in de OR/MR.
 • Laat contactouders nieuwe ouders wegwijs maken.
 • Contactouders kunnen ook als vraagbaak fungeren voor de ouders in de OR/MR.
 • Vraag aan ouders welke rol zij voor zichzelf zien weggelegd.

4. Opdracht

De stem van de ouders telt en is van belang voor een effectieve (educatieve) samenwerking tussen ouders en school. Hoe belangrijk is de stem van de ouders op jouw school?

Andere activiteiten van formeel partnerschap zijn bijvoorbeeld het begeleiden van excursies, het organiseren van creatieve en culturele activiteiten, het organiseren van overblijfmogelijkheden, het beheren van een documentatiecentrum.

Deel deze pagina