main-logo
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie

Stap 5: Vergroten van professionaliteit

De professionals binnen de ISK hebben een brugfunctie tussen ouders en school. Welke competenties zijn van belang?

Stap 5: Vergroten van professionaliteit

De professionals binnen de ISK hebben een brugfunctie tussen ouders en school. Welke competenties zijn van belang?

De professionals binnen de ISK hebben een brugfunctie tussen ouders en school. Zij zetten hun deskundigheid in bij het contact met de ouders en ook voor de ondersteuning van de ouders.

Welke competenties zijn van belang?
De professionals:

 • kunnen contact maken met anderstalige ouders
 • zetten zich in om ouders te leren kennen
 • willen een relatie met de ouders opbouwen
 • hebben de juiste communicatievaardigheden
 • hebben genoeg gespreksvaardigheden voor het voeren van ‘moeilijke’ gesprekken. Denk bijv. aan te hoge eisen stellen of culturele kwesties.
 • hebben voldoende kennis van de (culturele) achtergrond van de ouders
 • kunnen een uitnodigend klimaat creëren
 • zijn zich bewust van hun verbindende rol
 • realiseren zich dat schriftelijke communicatie vaak te moeilijk is

Welke communicatievaardigheden zijn helpend?

 • Breng structuur aan in het gesprek.
 • Stel open vragen.
 • Pas je spreektempo en taalgebruik aan, maar ga niet ‘krom’ praten.
 • Herhaal het antwoord ter controle: ”u bedoelt…” / ”u zegt dat…”
 • Geef feedback.
 • Sta open voor het krijgen van feedback.

1.  Scan

Vul de vragen van de scan van Ouderwijs.net in: ‘Deskundige professionals.’

2.  Filmpje

Bekijk het onderstaande filmpje:

‘Thuis in Taal.’

 

Bekijk deze video

 3. Tips voor het vergroten van professionaliteit

 • Investeer in de competenties van de medewerkers.
 • Verschuif de aandacht van leerstofgericht naar leerlinggericht door alle leerkrachten mentortaken te geven.
 • Zorg ervoor dat de professionals goed kunnen aansluiten bij het taalniveau van de ouders, biedt hen hiervoor trainingen aan.
 • Geef een werkgroep gericht op educatief partnerschap een aanjaagfunctie bij de implementatie van ouderbetrokkenheid.

4. Opdracht

Hoe wordt op jouw ISK de deskundigheidsbevordering van de professionals versterkt? Welke competenties hebben professionals nog meer nodig?

Deel deze pagina