main-logo
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie

Stap 4: Benutten van vaardigheden bij ouders

Ouders van ISK-leerlingen kunnen vanuit hun achtergrond en/of vaardigheden een meerwaarde zijn voor het reilen en zeilen op school. Op welke momenten maak je hier gebruik van?

Stap 4: Benutten van vaardigheden bij ouders

Ouders van ISK-leerlingen kunnen vanuit hun achtergrond en/of vaardigheden een meerwaarde zijn voor het reilen en zeilen op school. Op welke momenten maak je hier gebruik van?

Ouders kunnen vanuit hun achtergrond en/of vaardigheden een bijdrage leveren aan de school. Hiervoor dient de afstand tussen school en ouders zo klein mogelijk te zijn. De school zal vertrouwen moeten stellen in de kwaliteiten van de ouders. Dit geeft hen zelfvertrouwen en vergroot dan automatisch hun betrokkenheid.

Ouders kunnen een bijdrage leveren aan inhoudelijke activiteiten. Te denken valt aan het geven van gastlessen of het geven van workshops over hun hobby of beroep. Ook kunnen ouders praktisch ingezet worden, zoals bij het timmeren van decors, het helpen vernieuwen van het schoolplein, koffie schenken tijdens een informatieavond, enz. Daarnaast kunnen ouders helpen bij sociale activiteiten, begeleiden bij een schoolreis of schoolkamp, organiseren van excursies en feesten, assisteren bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Om de juiste ouder aan de meest geschikte activiteit te kunnen koppelen is het van belang om de achtergronden (kennis, vaardigheden en waarden) van de ouders in kaart te brengen. Dit kan door dit met de ouders te bespreken (bijv. bij het intakegesprek of oudergesprek). Wees serieus geïnteresseerd in hun talenten en ervaringen.

 1. Scan

Vul de vragen van de scan van Ouderwijs.net in: ‘Kennis en vaardigheden van ouders benutten en versterken.’

 2. Filmpje

Bekijk het onderstaande filmpje:

‘Aanbevelingen van kinderen om educatief partnerschap te verbeteren.’

 

Bekijk deze video

 3. Tips voor het benutten van vaardigheden bij ouders

  • Stel een oudercontactpersoon aan
  • Ondersteun schriftelijke communicatie visueel
  • Licht schriftelijke communicatie mondeling toe
  • Ga op huisbezoek
  • Zet sleutelfiguren in
  • Organiseer activiteiten voor ouders, bijv. taalcursussen of thema-avonden
  • Informeer bij ouders naar hun ideeën en mogelijkheden
  • Maak in de jaarplanning ruimte voor activiteiten voor ouders, maar ook voor activiteiten door ouders.

4. Opdracht

Het is belangrijk om in kaart te brengen welke kennis, (taal)vaardigheden en waarden er in een gezin aanwezig zijn.

Deel deze pagina