main-logo
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie

Stap 3: Omgaan met diversiteit

Binnen elke ISK zien we een grote diversiteit aan culturen. Hoe treed je met een open, uitnodigende en positieve houding de verschillen tegemoet?

Stap 3: Omgaan met diversiteit

Binnen elke ISK zien we een grote diversiteit aan culturen. Hoe treed je met een open, uitnodigende en positieve houding de verschillen tegemoet?

Voor een succesvolle samenwerking tussen school en ouders moet het schoolklimaat gericht zijn op ALLE gezinnen. De ISK is een smeltkroes van leerlingen uit verschillende continenten. De populatie verandert mee met de instroom van migranten. De ene periode zullen er meer kinderen van arbeidsmigranten naar school komen, een andere periode zal er meer vluchtelingenjeugd zijn.

Alle leerlingen hebben afscheid moeten nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren. Familie, vrienden, onderwijs, vrije tijd, huisvesting, voedsel, klimaat. En allemaal moeten ze de tijd krijgen om op verhaal te komen en de kans om opnieuw te beginnen.

De verschillen zijn legio; verschillende continenten, diverse culturele en/of godsdienstige achtergronden, verschil in huidskleur, sociale klasse, taal, woonsituatie, opleiding en ook verschil in verblijfsstatus. Het grootste verschil in beide groepen is het migratiemotief. Immers; migranten reizen ergens naartoe en vluchtelingen reizen ergens vandaan!

Wat voor de leerlingen telt, geldt ook voor de ouders. Nieuwkomersouders proberen vaak te leven met een dubbele loyaliteit. Aan de ene kant willen ze vasthouden aan de eigen denkbeelden en culturele gebruiken, aan de andere kant willen ze niets liever dan dat hun kinderen volwaardige burgers worden in het nieuwe thuisland.

Aangezien ouders zelf de nieuwe samenleving nog onvoldoende kennen, lukt het hen onvoldoende om hun kinderen hierbij te ondersteunen. De school zal zich extra in moeten spannen om uitnodigend te zijn naar ouders, om zo de kans op succes op school voor de leerlingen te vergroten.

1. Scan

Vul de vragen van de scan van Onderwijs.net in: ‘Omgaan met (super)diversiteit.’

2. Filmpje

Bekijk het onderstaande filmpje:

‘Omgaan met een diverse ouderpopulatie.’

 

Bekijk deze video

3. Tips voor omgaan met diversiteit

1. Van groot belang (voor alle medewerkers van een ISK) is het hebben van:

  • Kennis over de verschillende culturen
  • Kennis over de verschillende religies
  • Kennis over de leefomstandigheden
  • Kennis over de opvoedingsdoelen en opvoedstijlen
  • Kennis over verschil in omgangsvormen thuis en op school
  • Een realistische verwachting van de leerling
  • Een realistische verwachting van de ouder
  • Verwachtingen m.b.t. de rolverdeling tussen ouders en school

2. Laat aan ouders zien wat er op school met hun kind gebeurt, dit neemt bij hen de angst weg dat zij hun kind ‘kwijtraken’ aan de nieuwe samenleving.

3. Realiseer je dat niet alle ouders weten of zij in Nederland mogen/kunnen blijven, dat kan hen doen twijfelen aan het nut van contact met school.

4. Bedenk dat ouders meestal niet bekend zijn met het Nederlandse onderwijssysteem en ook niet weten wat scholen van hen verwachten.

5. Houd rekening met de vaak onregelmatige en lange werktijden van ouders.

6. Lever maatwerk.

4. Opdracht

Op welke manieren houdt jouw school rekening met de grote diversiteit van leerlingen en ouders? Hoe verbinden jullie thuis en school om zo te werken aan het vergroten van de kans op succes bij de leerlingen?

Deel deze pagina