main-logo
Ouderparticipatie
Ouderparticipatie

Stap 2: Communicatie

Soms hebben ouders een steuntje in de rug nodig om te participeren in de school van hun kind. Hoe kunnen we de ouders drempelverlagend en ondersteunend tegemoet treden?  De praktijk!

Stap 2: Communicatie

Soms hebben ouders een steuntje in de rug nodig om te participeren in de school van hun kind. Hoe kunnen we de ouders drempelverlagend en ondersteunend tegemoet treden?  De praktijk!

 • Het begint al bij het kennismakingsgesprek. Laat leerling en ouders voelen dat ze welkom zijn, maak eventueel gebruik van een tolk of de tolkentelefoon. Neem de tijd, ook om het schoolgebouw te laten zien, kennis te maken met leerkrachten en vrijwilligers en om te benadrukken dat jouw school de samenwerking met de ouders nodig heeft.
 • Ga je naar de opvanglocatie toe voor de intakegesprekken, nodig dan de ouders uit om op de eerste schooldag een poosje in de klas te komen kijken (OV-kosten voor ouders worden door het COA vergoed).
 • Hoe, wanneer, op welke manier en met welke frequentie krijgen ouders relevante informatie van de school? Bijvoorbeeld over de datum en tijd van een excursie/buitenschoolse activiteit, de aankondiging van een schoolfeest, een roosterwijziging, uitnodiging oudergesprek, uitnodiging voorlichtingsavond, jaarplanner etc.?
 • Hoe maak je contact? Communiceer je alleen via de mail en in officieel Nederlands? Kun je je taalgebruik versimpelen? Heb je standaard brieven ook in andere talen klaarliggen? Is er per klas een WhatsAppgroep voor de leerlingen en/of ouders?
 • Wordt ouders de mogelijkheid geboden om met een docent te appen (vaak makkelijker dan bellen)? Hoe zien bij jou op school de korte lijntjes met de ouders eruit? Is de frequentie hoog genoeg om ouders in te laten zien dat er betrokkenheid van hen gevraagd wordt?
 • Betrekt jouw school de ouders door informatiebijeenkomsten te organiseren? Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als  ‘De uitleg over het Nederlandse schoolsysteem’, ‘Het gebruik van Magister’, ‘Het gebruik van sociale media’, ‘Met wie kun je praten als je kind een probleem heeft’, ‘Is het verstandig om je kind als tolk te gebruiken’ (onderaan deze pagina bij ‘Tips’ staan de verwijzingen naar deze onderwerpen).  Wellicht kan jouw school een cursus NT2 voor ouders aanbieden?
 • Nodigen de mentoren de ouders uit voor driehoeksgesprekken n.a.v. de resultaten/rapporten? Worden de resultaten ook gevisualiseerd? Zijn er ook momenten om over gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling te praten?

Natuurlijk zijn er nog veel meer facetten van communicatie te noemen, maar deze info geeft al wel de mogelijkheid om je eigen situatie eens tegen het licht te houden.

 1. Scan

Vul de vragen van de scan van Ouderwijs.net in: ‘Bevorderen van een sterk educatief thuismilieu’.

2. Filmpje

Bekijk het onderstaande filmpje:

‘De kloof tussen de leefwereld thuis en school.’

 

Bekijk deze video

3. Tips voor een betere communicatie

 • Via LOWAN: de tolkentelefoon met korting
 • Maak gebruik van vertaalapps. Bijv. de app/site Pryv.it voor de Oekraïense leerlingen
 • De Google Translate app en dan de camerafunctie is om teksten te vertalen
 • Spreek in korte zinnen, maar ga niet krom praten
 • Stuur liever een WhatsAppbericht dan een telefonische boodschap
 • Op de website van LOWAN staan vier filmpjes over ‘De ISK en het Nederlandse onderwijssysteem‘.
 • Via www.pharos.nl gratis te downloaden: ‘Naar de middelbare school’-cursusmap (thema 8 over gebruik Magister), ‘Dewi en social media’, ‘Soms heeft je kind een probleem, met wie kan je praten?’, ‘Je kind als tolk’.

4.  Opdracht

Geef aan welke oplossingen je op jouw school gevonden hebt om goed te communiceren met ouders. Denk bijvoorbeeld aan “Wij maken veel gebruik van Translate Photo” of “Tijdens het aanmeldgesprek benadrukken we dat school en ouders samen verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van de leerling.”

Deel deze pagina