main-logo
NT2 Startpakket
LOWAN-vo NT2 Startpakket voor eerste 8 weken

Met dit lessenplan kun je als (startende) ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken.

TPR

Hier vind je een video over hoe je de woordenschat uit het NT2 Startpakket aan kunt bieden. Tevens biedt het materiaal van Woord voor Woord je handvatten om de TPR aan te bieden. De docentenhandleiding en de transcripties van de lessen woord-woorden-zinnen zijn niet meer te verkrijgen, maar kun je hier downloaden. De lessen staan op YouTube.

Woord voor Woord

Mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. De docentenhandleiding en de transcripties van de lessen woord-woorden-zinnen zijn niet meer te verkrijgen, maar kun je hier downloaden. De lessen staan op YouTube.

Docentenhandleiding Woord-voor-Woord

Woord-voor-Woord transcripties woord-woorden-zinnen

Reeks korte video's bij NT2 Startpakket

We maken een reeks korte video’s bij het NT2 Startpakket van LOWAN.
In de eerste video laten we zien hoe je bij het onderdeel woordenschat gebruik kunt maken van TPR en de flitskaarten.
Er volgen nog video’s o.a. over de onderdelen lezen en schrijven.

Bekijk eerste video

Deel deze pagina