main-logo
Nieuws
Als ISK's weer open gaan

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Aanvulling ISK

Voorlopig protocol opengaan VO-scholen

De VO-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 2 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Scholen kunnen echter niet wachten met zich voor te bereiden op de heropening. Daarom publiceren de sociale partners nu een voorlopig protocol, op basis van de nu bekende richtlijnen van het kabinet en afgestemd met OCW.
Veel ISK-leerlingen wonen ver van de school en ouders beschikken meestal niet over een auto. Het OV zal voor velen de enige optie zijn, maar stimuleer niettemin zoveel mogelijk het gebruik van de fiets indien mogelijk! LOWAN is in gesprek met OCW en VO-raad over de uitdaging van het reizen met OV en de mondkapjes. Zodra er meer informatie is, wordt deze door ons gedeeld!

De ISK-leerlingen hebben de laatste weken geen hele dagen Nederlands om zich heen gehoord, geen taalbad gehad, wat je ook aanbood als ISK. Als de leerlingen weer naar school mogen komen, kijk je wat het meest urgent is in het taalverwervingsproces. Het is ook belangrijk dat de leerlingen thuis verder/beter aan de slag kunnen.

ISK-leerlingen weer naar school, wat dan…

  • Zet in de eerste week formatieve werkvormen in om in beeld te brengen waar de leerling nu staat. Op basis daarvan kun je vaststellen wat de volgende stap moet zijn. Immers de ene leerling zal thuis meer geleerd hebben dan de andere leerling.
  • Bespreek met de leerling wat er goed en wat er niet goed is gegaan. Feedback geven was de afgelopen periode moeilijk, terwijl dat wel nodig is voor het vergroten van de taalvaardigheid.
  • Bied taaltaken en opdrachten aan die de leerling verder brengt in zijn/haar tweedetaalverwervingsproces.
  • Creëer instructiemomenten om de leerling op weg te helpen, zodat ze daarna thuis weer verder kunnen.
  • Maak je onderwijsprogramma zo, dat er een goede afwisseling is tussen thuis en op school leren. Ook passend bij de fase en leerroute waar de leerling in zit.

Extra ondersteuning voor doorstroom

Daarnaast is extra ondersteuning nodig voor de ISK-leerlingen die in het nieuwe schooljaar doorstromen naar het regulier onderwijs (VO en MBO). Hiervoor is nu meer dan ooit een doorlopende leerlijn nodig. De ISK-leerling heeft in de corona-tijd via onderwijs op afstand verder gewerkt aan zijn Nederlandse taalvaardigheid. In deze periode heeft de leerling minder uren doorgebracht in een Nederlandstalige omgeving en minder de Nederlandse taal gehoord, gelezen, gesproken en geschreven. Dit heeft invloed op zijn tweedetaalverwerving. Er valt veel winst te behalen voor leerlingen als ze de komende periode (zowel nu als in de zomervakantie) kennis kunnen maken met de taal- en vakinhouden van het regulier onderwijs waar ze naar gaan doorstromen. Hierbij kunnen alle partijen die een onderdeel zijn van de doorlopende leerlijn een rol spelen.

Deze vier onderdelen gaan we nu verder uitwerken, zowel inhoudelijk als welke partijen je nodig hebt om goede invulling hieraan te geven. Knelpunten zullen o.a. de inzet van docenten uit ISK- en regulier onderwijs zijn. Zij hebben nu al extra werkdruk, hoe kan dat in zomervakantie en erna toch benodigde inzet opleveren…?

Anderen bekeken ook

Afstandsleren

Tips en voorbeelden

Achterstand

ISK-leerlingen kwetsbaar

Deel deze pagina