main-logo
Nieuws
Video PrO

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Docenten PrO

Video bij NT2 handreiking 'O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs'

Het praktijkonderwijs heeft te maken met veel instroom van NT2-leerlingen (vanuit zowel de ISK als PO). Zij zitten nog midden in hun tweedetaal-verwervingsproces en moeten hun Nederlandse taalvaardigheid nog verder ontwikkelen. Idealiter doen zij dat zo veel mogelijk in de alledaagse schoolsituaties bij de verschillende vakken in het praktijkonderwijs. Om de NT2-leerling hierbij goed te kunnen begeleiden is expertise in het leren van het Nederlands als tweede taal (NT2) van cruciaal belang.

De handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs!’ is geschreven door het ITTA, in opdracht van LOWAN, en biedt docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen inzichten, tips en voorbeelden voor NT2-ondersteuning in het praktijkonderwijs.

NT2 handreiking voor docenten PrO


Nu video beschikbaar

Bij deze handreiking is nu een video beschikbaar die je meeneemt in het NT2-verhaal, de vaardigheden en tips, vergezeld van beelden uit de klas.
Ideaal om individueel te bekijken, maar ook zeer bruikbaar voor professionalisering met het hele team.


Training

Het ITTA biedt trainingen aan voor docenten uit het praktijkonderwijs die te maken krijgen met anderstalige leerlingen. Zowel docenten (AVO-vakken, praktijkvakken en stagedocenten) als onderwijsassistenten kunnen aan de scholing deelnemen.

Meer informatie

Anderen bekeken ook

Informatiepagina

Doorstroom naar het PrO

NT2 en praktijkonderwijs en dan?

Deel deze pagina