main-logo
Nieuws
Subsidie

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Subsidieregeling 'schoolkracht': Hoe zet jij 'm in?

Van 25 november tot 15 januari kan er een subsidie aangevraagd worden om een impuls te geven aan schoolontwikkeling, professioneel handelen. Hieronder meer informatie over deze subsidie.

Waar dient de subsidie voor?
De subsidie dient als impuls en steuntje in de rug voor schoolleiders en docenten om tijd en ruimte vrij te maken om schoolontwikkeling op hun school nader vorm te geven, uit te werken, en er met hun collega’s in het team mee aan de slag te gaan. Uitgangspunt daarbij is kwalitatief goed of beter onderwijs voor de leerlingen, maar er liggen ook kansen in andere manieren van organiseren voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden (zoals vermindering werkdruk of creëren van meer ontwikkeltijd) en versterken van gevoel van eigenaarschap bij het team.

Waar mag je het geld aan besteden?
De subsidie kan worden besteed aan personele kosten, of aan materiële kosten die direct aan het project zijn verbonden. Gedacht kan worden aan het tijdelijk gedeeltelijk vrij spelen van één of meerdere teamleden en/of de schoolleider, de inhuur van expertise of begeleiding, het organiseren van sessies met ervaringsdeskundigen en het team.

Aan welke thema’s moet je de schoolontwikkeling koppelen?
In de publicatie worden de volgende thema’s genoemd:
– verbeteren van onderwijskwaliteit
– omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
– kans(on)gelijkheid
– digitalisering

En… nieuwkomers?
Vanuit LOWAN zien we veel kansen om in te steken op het versterken van onderwijs aan nieuwkomers. Verhogen van kennis bij teamleden en hopelijk het toenemen van kansengelijkheid. De insteek kan zijn m.b.t. nieuwkomers in het eerste jaar, maar zeker ook voor het versterken van het meerjarige perspectief van deze leerlingen. Denk aan het 2e jaar, gericht op doorstroom naar het regulier onderwijs, meer aansluiting schakelfase en samenwerking met regulier onderwijs.

Relevante downloads en links

Publicatie subsidieregeling in Staatscourant
Alle informatie over deze subsidie op de pagina van 'Dienst Uitvoering Subsidie (DUS)'
Plan voor schoolontwikkeling en begroting (word)
Aanvraagformulier

Deel deze pagina