main-logo
Nieuws
Scholen en corona

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Aanvulling ISK

Scholen en corona

De sociale partners hebben een protocol gemaakt, op basis van richtlijnen van het kabinet en afgestemd met OCW. Hierin kun je terugvinden welke voorschriften gelden en aanbevelingen die gedaan worden.
Het protocol is op 2 oktober aangepast op twee punten: de invoering van het dringend advies voor het dragen van een mondkapje en de recente ontwikkelingen rondom ventilatie op school.
Veel ISK-leerlingen wonen ver van de school en ouders beschikken meestal niet over een auto. Het OV zal voor velen de enige optie zijn, maar stimuleer niettemin zoveel mogelijk het gebruik van de fiets indien mogelijk.

Update protocol op website VO-raad

 

Aanvulling ISK

In eenvoudige taal of in een andere taal
Vaak zal informatie voor ISK-leerlingen en hun ouders in eenvoudiger taal moeten of moet de informatie vertaald zijn in een andere taal.
Pharos biedt op hun website steeds update informatie aan!
Website Pharos over corona

Posters OCW downloaden
Het ministerie van OCW heeft een aantal posters ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol worden uitgelicht. De posters kunnen helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel, en zo bijdragen aan een goede en veilige school. Scholen kunnen de bestanden downloaden en uitprinten, en ophangen bij de ingangen, de leslokalen of op het schoolterrein. Ze zijn er ook in het Engels en Arabisch.
VO-raad met download postermateriaal

Anderen bekeken ook

ISK naar VO-MBO

Doorgestroomd in coronatijd

Ondersteuning

Extra middelen voor nieuwkomers

Deel deze pagina