main-logo
Nieuws
Voorbereiden opengaan ISK op 2 juni

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Aanvulling ISK

Regelgeving opengaan VO-scholen en ISK

De sociale partners hebben een protocol gemaakt, op basis van richtlijnen van het kabinet en afgestemd met OCW. Hierin kun je terugvinden welke voorschriften gelden en aanbevelingen die gedaan worden.
Bij het nieuws over opengaan van VO hoort ook het punt van het vervoer.
Veel ISK-leerlingen wonen ver van de school en ouders beschikken meestal niet over een auto. Het OV zal voor velen de enige optie zijn, maar stimuleer niettemin zoveel mogelijk het gebruik van de fiets indien mogelijk!
Protocol opstart VO

Veel meerwerk en geen uitzondering voor ISK
Het lijkt er nu op dat ook voor de ISK-leerlingen de regels van afspraken maken met de vervoerders geldt. Zeer teleurstellend dat er geen rekening gehouden is met de regionale functie van de ISK waardoor 90% van de leerlingen met OV naar school komt. Er komt nu heel veel meerwerk op het bordje van de ISK,  terwijl de inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen op school al veel tijd kosten en het afstandsleren ook nog door moet gaan…
Lees meer over regels en handreiking vervoer/OV op de website van de VO-raad.
Mailing ISK’s 24-5-2020

Posters downloaden
Het ministerie van OCW heeft een aantal posters ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitgelicht. De posters kunnen helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel, en zo bijdragen aan een goede en veilige heropening vanaf 2 juni. Scholen kunnen de bestanden downloaden en uitprinten, en ophangen bij de ingangen, de leslokalen of op het schoolterrein. Eind van deze week komen ze ook in het Engels en Arabisch.
VO-raad met download postermateriaal
Voorbeeldposter ISK Barneveld
Posters en informatie in diverse talen – Pharos

Voorbeelden ISK’s
ISK Assen
We merken dat veel leerlingen graag weer naar school willen. We vermoeden dat veel ouders daar wellicht wat angstig over zijn. Om hen zo goed mogelijk te informeren hebben we een uitgebreide brief opgesteld en door Global Talk (v/h TVcN) laten vertalen en een video gemaakt waarin we laten zien welke maatregelen we treffen en hoe dat er straks uit gaat zien. Brieven en link naar de video staan op onze website.
Website ISK Assen
ISK Barneveld
Korte video over welkom op school en regels.
MP4 video
ISK Den Helder
Voorlichtingsvideo voor leerlingen over 1e lesdag school.
YouTube video

ISK-leerlingen weer naar school, wat dan…

De ISK-leerlingen hebben de laatste weken geen hele dagen Nederlands om zich heen gehoord, geen taalbad gehad, wat je ook aanbood als ISK. Als de leerlingen weer naar school mogen komen, kijk je wat het meest urgent is in het taalverwervingsproces. Het is ook belangrijk dat de leerlingen thuis verder/beter aan de slag kunnen.

  • Zet in de eerste week formatieve werkvormen in om in beeld te brengen waar de leerling nu staat. Op basis daarvan kun je vaststellen wat de volgende stap moet zijn. Immers de ene leerling zal thuis meer geleerd hebben dan de andere leerling.
  • Bespreek met de leerling wat er goed en wat er niet goed is gegaan. Feedback geven was de afgelopen periode moeilijk, terwijl dat wel nodig is voor het vergroten van de taalvaardigheid.
  • Bied taaltaken en opdrachten aan die de leerling verder brengt in zijn/haar tweedetaalverwervingsproces.
  • Creëer instructiemomenten om de leerling op weg te helpen, zodat ze daarna thuis weer verder kunnen.
  • Maak je onderwijsprogramma zo, dat er een goede afwisseling is tussen thuis en op school leren. Ook passend bij de fase en leerroute waar de leerling in zit.

Subsidieregeling

Scholen krijgen financiële hulp bij het bieden van hulp en maatwerk voor leerlingen die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet maakt hiervoor €244 miljoen vrij. Hiermee kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen ondersteunen om zo onverhoopte achterstanden in te lopen door extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd. In de week van 25 mei volgt meer informatie en vanaf 2 juni kunnen scholen subsidies aanvragen (denk aan zomerschool, extra ondersteuning vo/mbo in nieuwe schooljaar etc.).

Nieuwsartikel extra middelen nieuwkomers

 

Laat je inspireren door de aanbevelingen van het ITTA en LOWAN. Van een blended programma, een persoonlijk ontwikkelingsplan NT2 (PONT2), een bootcamp tot de drieslag taal in het regulier onderwijs vo en mbo.

Doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd

Anderen bekeken ook

ISK

Voorlopig protocol opengaan VO

Ondersteuning

Extra middelen voor nieuwkomers

Deel deze pagina