main-logo
Nieuws
Handreiking

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Docenten PrO

NT2 handreiking 'O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs'

Het praktijkonderwijs heeft te maken met veel instroom van NT2-leerlingen (vanuit zowel de ISK als PO). Zij zitten nog midden in hun tweedetaal-verwervingsproces en moeten hun Nederlandse taalvaardigheid nog verder ontwikkelen. Idealiter doen zij dat zo veel mogelijk in de alledaagse schoolsituaties bij de verschillende vakken in het praktijkonderwijs. Om de NT2-leerling hierbij goed te kunnen begeleiden is expertise in het leren van het Nederlands als tweede taal (NT2) van cruciaal belang.

De handreiking ‘O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs!’ is geschreven door het ITTA, in opdracht van LOWAN, en biedt docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen inzichten, tips en voorbeelden voor NT2-ondersteuning in het praktijkonderwijs.

Voor wie beschikbaar

De handreiking zal in gedrukte vorm begin februari klaar zijn. Iedere ISK en praktijkschool zal enkele exemplaren ontvangen. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van OCW.
ISK: Kijk op de LOWAN-website (Scholen) of je erop staat en of de gegevens juist zijn, pas ze anders aan.
Praktijkschool: LOWAN zal in contact treden met de sectorraad Praktijkonderwijs, zorg er in ieder geval voor dat bij hen jullie gegevens correct staan.

Printversie gratis te downloaden

Aan de orde komt het belang van informatie over het leerpotentieel van de NT2-leerling, praktische kennis over
het leren van een tweede taal en de mogelijkheden die het praktijkonderwijs kan bieden om een taalrijke leer –
omgeving voor een NT2-leerling te creëren.
Vervolgens worden er drie onderwijssituaties verder uitgelicht: de praktijkles, de AVO-les en de stage. Iedere
onderwijssituatie wordt toegelicht aan de hand van:

 • Een korte schets van de situatie: wat wordt er van de leerling verwacht en waar loopt de docent of begeleider tegenaan?
 • Wat kan de docent doen? Concrete handvatten voor de docent of begeleider om de leerling effectief
  te ondersteunen.
 • Wat kan de NT2-leerling doen? Aanwijzingen om de leerling te stimuleren zelf zijn taalvaardigheid verder
  te ontwikkelen.

Hoewel de voorbeelden en aanwijzingen in deze handreiking specifiek gericht zijn op de ondersteuning van
NT2-leerlingen kunnen docenten de informatie ook inzetten voor het begeleiden van taalzwakke Nederlandstalige leerlingen.

NT2 handreiking voor docenten PrO – printversie

Training

Het ITTA biedt trainingen aan voor zowel praktijkvakdocenten als AVO-docenten, voor stagedocenten en -begeleiders en voor de schoolleiding.
Meer informatie

Groeidocument

NT2 en praktijkonderwijs, en dan?

Aan LOWAN-vo worden regelmatig vanuit het werkveld praktijkonderwijs vragen gesteld:

 • Hoe kan de NT2-leerling in het juiste uitstroomprofiel geplaatst worden?
 • Met welke aspecten moet de school hierbij rekening houden?
 • Welke NT2-materialen zijn in het praktijkonderwijs in te zetten naast de reguliere lesstof?
 • Zijn er NT2-materialen speciaal voor taalondersteuning bij de praktijkvakken en/of bij de voorbereiding op de stage?

Met dit groeidocument proberen we een aanzet te geven tot antwoorden, tips, etc. Ervaringen vanuit het werkveld gaan meegenomen worden en leiden tot aanpassingen en aanvullingen.

Lees het nieuws en download het document

Anderen bekeken ook

Docenten VO en MBO

NT2 handreiking 'O jee, een NT2 leerling in de klas'

Doorstroom

Doorstroom naar regulier onderwijs

Deel deze pagina