main-logo
Nieuws
ISK en TOV

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Themapagina

Nieuws voor ISK en TOV onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

Er gebeurt erg veel in het onderwijs aan Oekraïense leerlingen. De ISK’s en TOV’s (tijdelijke onderwijsvoorzieningen) kijken natuurlijk ook al naar het nieuwe schooljaar. Welk lesprogramma bied je? Welke keuzes kun en wil je maken? Onzekerheid over leerlingaantallen, hoe lang duurt de oorlog voort, hoe zit het met bekostiging en leerplicht?

Blijf op de hoogte met webinars en handreiking

Op de themapagina ‘Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen’ van LOWAN-vo houden we je op de hoogte, delen we lesmaterialen en praktijkvoorbeelden en kun je altijd het laatste nieuws vinden, waaronder van OCW.
Er zijn nu bijvoorbeeld webinars van OCW terug te zien over TOV en over bekostiging. Een nieuwe handreiking van OCW met daarin verwerkt wet- en regelgeving TOV is bijna klaar! Daarin vind je ook meer informatie over het melden van een TOV, een inrichtingsplan en waaraan het onderwijs moet voldoen.

Na de zomervakantie

Na een zeer druk bezochte online uitwisselingsbijeenkomst van de VO-raad en LOWAN hoorden we de gedachtes, plannen maar ook onzekerheden, vragen en obstakels voor het onderwijs na de zomervakantie.
De afwegingen die gemaakt moeten worden wat het beste is voor de ontwikkeling van leerlingen. Wat ouders graag zouden willen en het werken aan onderwijs in Nederland (gericht op doorstroom regulier onderwijs).
LOWAN schrijft daarin niet 1 format voor. Maak je eigen keuzes, ook wat er kan, maar betrek alles bij je overwegingen, in het belang van de leerling.
Ook na de zomervakantie zullen we (online) bijeenkomsten blijven organiseren, tussentijds evalueren en zijn we nauw betrokken bij het beleid doordat we in een kernteam zitten met OCW, VO-/PO-raad, Inspectie en VNG.
Weet ons te vinden en maak gebruik van de LOWAN-expertise en helpdesk!

Regeling expertisedeling

Alle vluchtelingkinderen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op onderwijs. Dat betekent dat we alles in het werk moeten stellen om ieder Oekraïens kind onderwijs te bieden. Het specialisme, vakmanschap en de nodige expertise voor nieuwkomers zijn geborgd in het bestaande nieuwkomersonderwijs (ISK’s), hebben Minister Wiersma en OCW van meet af aan gezegd.
Ben je geen ISK, zoek hen dan op en maak gebruik van hun expertise. Er komt een aparte regeling om deze expertisedeling ook te faciliteren.
Lees hierover al meer in de nieuwe handreiking van OCW.

LOWAN-vo pagina Onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Deel deze pagina