main-logo
Nieuws
ISK en TOV

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Nieuws voor ISK en TOV onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

Er gebeurt erg veel in het onderwijs aan Oekraïense leerlingen. De ISK’s en TOV’s (tijdelijke onderwijsvoorzieningen) zijn aan het nieuwe schooljaar begonnen. Welk lesprogramma bied je? Welke keuzes kun en wil je maken? Onzekerheid over leerlingaantallen, hoe lang duurt de oorlog voort, hoe zit het met bekostiging en leerplicht?

TOV, online lessen, leerplicht, webinars en handreiking

Op de themapagina ‘Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen’ van LOWAN-vo houden we je op de hoogte, delen we lesmaterialen en praktijkvoorbeelden en kun je altijd het laatste nieuws vinden, waaronder van OCW.
Er zijn nu bijvoorbeeld webinars van OCW terug te zien over TOV en over bekostiging. Een nieuwe handreiking van OCW met daarin verwerkt wet- en regelgeving TOV krijgt steeds update. Daarin vind je ook meer informatie over het melden van een TOV, een inrichtingsplan en waaraan het onderwijs moet voldoen, maar ook over leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.
Een TOV kun je ook melden voor een klein deel van je leerlingen, je hebt dan iets meer mogelijkheden met online lessen vanuit Oekraïne en inzet van anderen bij het onderwijs.
Er zijn op dit moment geen uitzonderingen op de leerplicht voor de kinderen uit Oekraïne.

Perspectief leerlingen

Na een zeer druk bezochte online uitwisselingsbijeenkomst van de VO-raad en LOWAN hoorden we de gedachtes, plannen maar ook onzekerheden, vragen en obstakels voor het onderwijs na de zomervakantie.
De afwegingen die gemaakt moeten worden wat het beste is voor de ontwikkeling van leerlingen. Wat ouders graag zouden willen en het werken aan onderwijs in Nederland (gericht op doorstroom naar regulier onderwijs).
LOWAN schrijft daarin niet 1 format voor. Maak je eigen keuzes, ook wat er kan, maar betrek alles bij je overwegingen, in het belang van de leerling.
Het is belangrijk dat alle leerlingen naar school gaan! De oorlog duurt helaas nog voort. Het perspectief om in Nederland je schoolloopbaan te kunnen oppakken en vervolgen is echt heel belangrijk.

Ook na de zomervakantie zullen we (online) bijeenkomsten blijven organiseren, tussentijds evalueren en zijn we nauw betrokken bij het beleid doordat we in een kernteam zitten met OCW, VO-/PO-raad, Inspectie en VNG.
Weet ons te vinden en maak gebruik van de LOWAN-expertise en helpdesk!

LOWAN-vo pagina Onderwijs aan Oekraïense leerlingen


Regeling expertisedeling

Alle vluchtelingkinderen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op onderwijs. Dat betekent dat we alles in het werk moeten stellen om ieder Oekraïens kind onderwijs te bieden. Het specialisme, vakmanschap en de nodige expertise voor nieuwkomers zijn geborgd in het bestaande nieuwkomersonderwijs (ISK’s), hebben Minister Wiersma en OCW van meet af aan gezegd.
Ben je geen ISK, zoek hen dan op en maak gebruik van hun expertise. Er is nu een aparte regeling om deze expertisedeling ook te faciliteren.

Vraag subsidie aan voor 15 oktober

Deel deze pagina