main-logo
Nieuws
Leren op afstand

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Coronavirus

Leren op afstand inrichten voor ISK-leerlingen

Ook de ISK-leerlingen zitten thuis door de maatregelen van het kabinet voor de aanpak van het coronavirus. We horen van veel ISK’s dat zij druk bezig zijn met het maken van lespakketjes die, gestructureerd en gespreid, afgehaald worden door leerlingen of anderszins bij de leerlingen terecht komt. Het COA wil graag meewerken, dus schakel hen in bij verspreiding, ondersteuning en hulp van leerlingen. En als het om AMV-ers gaat, denk aan de begeleiders.

Voor iedere ISK-leerling is het belangrijk dat er een plan gemaakt wordt zodat de leerling verder kan. Er is en komt veel voorbij op Facebook, maar laat het geen chaos worden en breng als school structuur aan.
Niet iedere leerling heeft de beschikking over een laptop, kijk wat je als school kunt doen bij het uitlenen van devices.
Er kan gecommuniceerd worden via Skype, Outlook en WhatsApp, kom zoals geadviseerd dus zo min mogelijk samen zolang deze maatregel geldt. Regelmatig contact met de leerling is erg belangrijk! Voor leerlingen kun je vaak WhatsApp gebruiken omdat zij veelal geen andere optie hebben om te beeldbellen en ook om links naar materialen te versturen.

LOWAN is een themapagina gestart waarin nieuws, plannen, online-lessen, goede initiatieven etc. komen staan. Deze pagina wordt dagelijks up to date gehouden!

LOWAN Themapagina Leren op afstand ISK

Het online aanbieden van lesmateriaal zal wellicht voor de gevorderde leerlingen goed kunnen. Zij zijn gewend om met het lesmateriaal te werken, kunnen gebruik maken van de ELO-omgeving van de school etc.
Vooral voor beginners zal het lastig zijn. Probeer dan met pakketjes te werken. Het LOWAN NT2 Startpakket voor de eerste periode op de ISK  vind je op onze themapagina. Zowel de docentenhandleidingen als het lesmateriaal kun je gratis downloaden. Verwijs leerlingen niet naar de LOWAN website, ook de correctie-toetsen staan er… In de docentenhandleiding vind je ook tips voor lesmateriaal zoals quizlets, per thema en per les en verwijzingen naar video’s op YouTube zoals woord-voor-woord.

LOWAN NT2 Startpakket
ISK-leerlingen

Deel online-lessen en andere vormen van leren op afstand

Deel deze pagina