main-logo
Nieuws
Leren op afstand ISK

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Leren op afstand ISK

ISK-leerlingen kwetsbaar en op achterstand

ISK leerlingen zijn vaak kwetsbaar als het gaat om het leren van NT2, de thuissituatie, devices en wifi en het ontbreken van ondersteuning. De kamerbrief van minister Slob beschrijft een kwetsbare doelgroep waar alle ISK-leerlingen in passen.
Maar betekent dit ook dat alle ISK-leerlingen naar school moeten kunnen?
Voor ISK’s is het momenteel alle hens aan dek. Het leren van Nederlands moet doorgaan, ook al gaat het nu minder snel en goed, er zijn wel mogelijkheden en iedereen haalt alles uit de kast!
Maar wat kunnen zij waarmaken?

Ook de ISK-leerlingen zitten thuis door de maatregelen van het kabinet voor de aanpak van het coronavirus.
De taalontwikkeling van ISK-leerlingen loopt ernstige vertraging op. ISK-onderwijs draait om relatie en interactie en juist dat is op afstand nauwelijks goed te organiseren.
Voor iedere ISK-leerling is het belangrijk dat er een plan gemaakt wordt zodat de leerling verder kan.
Op de themapagina ‘Leren op afstand‘ met daaronder hangend ‘Tips en Voorbeelden‘ vind je veel informatie hoe je dit kunt aanpakken.

Leerachterstand ISK-leerling

“Doen we het goed genoeg?” vraagt blogster Fura Grol zich af. Het is voor de ISK-docenten alle hens aan dek. Contact is niet altijd gemakkelijk. De beginners hebben nog nauwelijks schoolse vaardigheden, begrijpen niet veel Nederlands, lastig om hen op afstand te laten leren.
Maar ook de leerlingen die al verder zijn in hun traject, krijgen een beperkt aanbod. Hopelijk is het genoeg om het leren verder te laten gaan en niet tot stilstand te laten komen. Een zomervakantie zet leerlingen weer stapjes terug. Als we dat kunnen voorkomen is dat al wat, maar echt meters maken vooruit….laten we reëel blijven.
Dat neemt niet weg dat iedereen echt er alles aan doet om het leren op afstand ook voor de ISK zo goed mogelijk in te richten! Daar zijn we best trots op. De vervolgscholen zou ik graag oproepen om na de zomervakantie rekening met deze tijd te houden en extra stappen te zetten, zodat er niet nog meer vertraging optreedt.
Uiteraard is dit onder de aandacht van OCW. We zijn ook in gesprek om te kijken of de nieuwkomersbekostiging hierin mee kan bewegen.

Thuissituatie

De thuisomgeving van de meeste ISK-leerlingen is zorgwekkend. Stress, onzekerheid, weinig ruimte spelen vaak een grote rol. Niet alleen voor de Alleenstaande minderjarigen (AMV) en leerlingen in AZC’s (COA). In deze tijd is dit extra moeilijk, ook voor hun ouders en verzorgers/begeleiders. Velen willen graag dat ze weer naar school kunnen. Maar dat is geen optie voor de hele ISK-populatie, bespreek goed met elkaar wat in kleine groepjes wel en niet mogelijk is. Het is belangrijk om alle richtlijnen in acht te nemen en iedereen veilig en gezond te houden, zowel de leerlingen als de docenten!
Voor leerlingen die bij Veilig thuis of een jeugdhulpverleningsinstantie bekend zijn of worden, is maatwerk nodig. Docenten vragen we om alert te zijn op signalen en indien nodig hulp in te schakelen.
Kamerbrief 3-4-2020 stand van zaken onderwijs op afstand

Devices en Wifi

Veel scholen hebben laptops en tablets gereed gemaakt of kunnen regelen via stichtingen/gemeente. Dat is fijn. Mocht je nog niet voor alle ISK-leerlingen dit voorzien hebben, er is nu een call vanuit SIVON, zie hiervoor het nieuwsbericht!
Wifi is een ander probleem. Veel leerlingen beschikken over weinig/zwakke wifi of hebben geen internetverbinding. Ook daarvoor biedt SIVON wellicht uitkomst. Let op de krappe deadlines voor het aanvragen!
Natuurlijk zijn we er dan nog niet. Leerlingen moeten er ook nog mee kunnen werken. Kijk hoe je dit, wellicht in kleine groepjes op school, kunt regelen. Instructie is echt nodig om met lessen en lesmethodes aan de slag te kunnen gaan.

LOWAN wenst iedereen heel veel succes en houd het gezond!

Anderen bekeken ook

Themapagina

Leren op afstand ISK

Afstandsleren

Tips en voorbeelden

Deel deze pagina