main-logo
Nieuws
Achterstanden

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Achterstanden

Extra middelen voor nieuwkomers

Voor nieuwkomers in het onderwijs is deze tijd extra uitdagend. Omdat zij vaak de Nederlandse taal nog niet goed spreken, is het afstandsonderwijs minder effectief gebleken dan voor leerlingen die de taal wel machtig zijn. Om deze achterstanden aan te pakken stelt het kabinet hiervoor €21 miljoen beschikbaar. Zowel voor het PO als VO betekent dit een kwartaal extra nieuwkomersbekostiging.
Inmiddels is de wijziging voor VO gepubliceerd.
Naar nieuwsartikel LOWAN-vo

LOWAN had eerder aangekaart dat de taalontwikkeling van ISK-leerlingen vertraging opliep. ISK-onderwijs draait om relatie en interactie en juist dat is op afstand nauwelijks goed te organiseren. Het zwemmen in een Nederlands taalbad is essentieel voor het leren van de taal, dat is nu niet mogelijk. Uiteraard was dit onder de aandacht van OCW en zijn we voortdurend in gesprek geweest om te kijken of de nieuwkomersbekostiging hierin mee kan bewegen. Fijn dat dit nu gehonoreerd wordt!
Nieuws rijksoverheid ‘Extra geld onderwijs door coronacrisis’
Kamerbrief compensatie en ondersteuningsmaatregelen onderwijs

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021

Scholen in het PO, VO, MBO krijgen financiële hulp bij het bieden van hulp en maatwerk voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet maakt hiervoor €244 miljoen vrij. Hiermee kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen ondersteunen om zo onverhoopte achterstanden in te lopen door extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd. Scholen kunnen ervoor kiezen om dit uit te besteden zoals ook bij zomerscholen niet ongebruikelijk is. Deze subsidieregeling staat los van de extra kwartaalbekostiging nieuwkomers en betreft alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het hele PO, VO en MBO!
De regeling is op 25 mei gepubliceerd. De eerste subsidieaanvragen kunnen vanaf 2 juni 2020 worden ingediend.
Subsidieregeling in Staatscourant gepubliceerd 25-5-2020
Aanvragen subsidie
Veelgestelde vragen over subsidieregeling
Veelgestelde inhoudelijke vragen subsidieregeling
Wijziging voor MBO

Belangrijke info uit subsidieregeling
Belangrijk nu is om de data van aanvragen voor 2 tijdvakken scherp te hebben.

Per bevoegd gezag kan er per tijdvak max. 1 aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag kan wel op meerdere programma’s en meerdere scholen betrekking hebben.
Het subsidiebedrag is 900 euro/leerling. Voor max. 10 % (20% voor scholen Regeling Leerplusarrangement) van het aantal leerlingen op 1 okt. 2019 (totale school, dus niet van ISK alleen!) kan subsidie aangevraagd worden. De subsidie wordt resp. 3 juli en 16 okt. vastgesteld en snel daarna uitgekeerd.
Denk na over partners en ga in gesprek met hen (bijv. uit culturele sector, Vluchtelingenwerk, huiswerkhulp, maatjesprojecten, regulier VO en MBO). De tijd dringt als je in de zomervakantie wat wilt organiseren. Denk ook aan samenwerking met andere ISK’s in de regio. Maar denk zeker ook na over wat je kunt en wilt bieden in het nieuwe schooljaar. Let op de aanvraagdata en overleg met het bevoegd gezag van je school over de mogelijkheden, wensen en invulling van extra programma’s.

Ondersteuning bij doorstroom naar regulier onderwijs
Hopelijk vinden we inspiratie, samenwerking en tijd om extra ondersteuning vorm te geven. LOWAN komt met aanbevelingen die ook als input kunnen dienen voor een subsidieaanvraag!

Doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd

Anderen bekeken ook

Achterstand

ISK-leerlingen kwetsbaar

Afstandsleren

Tips en lesvoorbeelden

Deel deze pagina