main-logo
Nieuws
LOWAN enquête

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Voor veel ISK-leerlingen komt te weinig geld

Eind 2020 heeft LOWAN de ISK’s bevraagd over de bekostiging van de ISK-leerlingen. Steeds vaker werden signalen gegeven dat een deel van de ISK niet of nauwelijks bekostigd zou worden.
70% van de ISK’s heeft aan deze enquête meegewerkt. De uitkomsten ondersteunen helaas de signalen.
Voor bijna een derde van de ISK-leerlingen krijgt de school niet de extra bekostiging voor nieuwkomers.

75 scholen/schoolbesturen hebben de enquête ingevuld, dit is ruim 70% van de ISK’s. Vergeleken met DUO zijn onderstaande cijfers ook 70% van hun aantallen nieuwkomers, dus mogen we de bevraging als zeer representatief beschouwen.

 1. Hoeveel ISK-leerlingen in totaal had je op 1 oktober 2020?
  8417
 2. Hoeveel leerlingen vielen op 1 oktober 2020 in de categorie ‘<1 jaar in Nederland’?
  2934
  Dit is 35% van de ISK-populatie.
 3. Hoeveel leerlingen vielen op 1 oktober 2020 in de categorie ‘tussen 1 en 2 jaar in Nederland’?
  2914
  Dit is 35% van de ISK-populatie.
 4. Hoeveel ISK-leerlingen hebben op 1 oktober 2020 (ook) de Nederlandse nationaliteit?
  919
  Dit is 11% van de ISK-populatie.
 5. Hoeveel leerlingen waren op 1 oktober 2020 tussen de 2 en 3 jaar in Nederland?
  1125 (hierin zitten ook wat leerlingen met NL nationaliteit)
  Dit is 13% van de ISK-populatie.
 6. Hoeveel leerlingen waren op 1 oktober 2020 langer dan 3 jaar in Nederland?
  632 (hierin zitten ook enkele leerlingen met NL nationaliteit)
  Dit is 8% van de ISK-populatie.

Bovenstaande betekent dat 70% van de ISK-leerlingen onder de aanvullende extra bekostiging voor nieuwkomers vallen. Daarmee wordt 30% dus niet extra bekostigd!

Groot aantal leerlingen met de Nederlandse nationaliteit

Opmerkelijk veel van deze leerlingen zitten in de regio’s  van de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Leeuwarden.
Een groot deel gaat om ouders waarvan tenminste 1 de Nederlandse nationaliteit heeft en vanuit het buitenland terug zijn gekomen naar Nederland. In een deel van de gevallen gaat het hierbij ook om leerlingen die in Nederland geboren zijn maar op zeer jonge leeftijd naar een ander land zijn gegaan (bijv. Marokko, Turkije).
Een ander groot deel bestaat uit vluchtelingen die op zeer korte tijd ook de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Daarmee vallen zij ook in de categorie die niet extra bekostigd (meer) worden. Ze hebben wel een aankomstdatum NL en eigenlijk kan hiervoor ook geen LWOO/PrO aangevraagd worden. Te overwegen valt om de aankomstdatum dan maar weg te laten…
Als deze leerlingen na 1 oktober de school binnen komen ontvangt de school het gehele schooljaar (en zelfs tot 1 januari daarna) geen enkele bekostiging, ook niet de reguliere VO-bekostiging (ze zaten immers niet in de 1 oktober teldatum). Pas in het kalenderjaar van het daaropvolgende schooljaar komen ze in aanmerking voor de reguliere VO-bekostiging.

Wat is er te zeggen over de groep >2 jaar in Nederland?

Analfabeten die er langer over doen omdat ze eerst gealfabetiseerd moeten worden.
Langzaam lerende leerlingen die te oud zijn om door te kunnen stromen naar de Praktijkschool (vaak grens 16 jaar). De ISK heeft geen mogelijkheden om de leerlingen naar ander regulier onderwijs door te laten stromen (omdat ze daarvoor te zwak zijn). Ze blijven dan op de ISK tot hun 18e jaar en er wordt (indien arbeid is toegestaan) evt. gewerkt naar (begeleid) werk.
Maar een aanzienlijk aantal zit ook nog op de ISK omdat ze nog niet klaar waren voor doorstroom naar regulier onderwijs. Voor een deel denkt men dat de coronacrisis/geen fysiek onderwijs hierin een rol speelt.
Het merendeel van de ISK-leerlingen stroomt door naar regulier onderwijs bij aanvang van een nieuw schooljaar. Afhankelijk van de aankomstdatum NL betekent dat al snel dat je toch wat langer dan 2 jaar in Nederland bent voordat je kunt doorstromen.
De school krijgt geen extra bekostiging nieuwkomers op het moment dat de leerling langer dan 2 jaar in Nederland is.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de enquête?

We hebben deze besproken met het ministerie OCW. Met hen (en de VO-raad, Inspectie en enkele anderen) schrijven we momenteel een visienotitie op het onderwijs aan nieuwkomers in Nederland, incl. uiteraard de doorstroom naar regulier onderwijs (nieuwkomers <6 jaar in NL). Hierin wordt de facilitering/bekostiging meegenomen. De uitkomsten van deze bevraging onderbouwen de grote zorgen die we ook al hadden m.b.t. een grote groeiende) groep nieuwkomers die niet/veel minder bekostigd wordt en wel op de ISK zit.
Er wordt nu al hard gewerkt aan mogelijke oplossingen, maar we verwachten niet dat dit op zeer korte termijn al vruchten zal afwerpen/leidt tot veranderde wet- en regelgeving. Maar het is absoluut onder de aandacht van OCW! Dit leidde er wel toe dat er tijdelijk extra middelen beschikbaar worden gesteld voor nieuwkomers in het Nationaal Programma Onderwijs.
Wellicht leidt deze enquête ook tot vervolgonderzoek.
LOWAN houdt je op de hoogte!

Anderen bekeken ook

Meer geld

Nationaal Programma Onderwijs

Zomerschool

Creëer extra taalontwikkeling in zomer

Deel deze pagina