main-logo
Nieuws
Bewijslast nieuwkomersbekostiging VO

Nieuws

Alle nieuws uit het voortgezet onderwijs

Bewijslast nieuwkomersbekostiging VO aanzienlijk verminderd

Bewijs 940 370

Bewijslast voor de scholen

Voor het kalenderjaar 2022 is er (vanaf 1-4-2022) geen bewijslast nodig als de school zelf een aankomstdatum invult. OCW heeft hiertoe besloten n.a.v. de enorme toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Deze regeling gold alleen voor 2022 maar is dus van belang voor de teldatum 1 oktober 2022 en de accountantscontrole.

Voor de kalenderjaren 2023 en 2024 staat in de Regeling aanvullende bekostiging nieuwkomers VO artikel 4, de volgende passage:
‘Indien het bevoegd gezag van mening is dat de werkelijke datum binnenkomst in Nederland afwijkt van de hiervoor onder a (verblijfstitel BRP) en b (datum in Nederland BRP) genoemde gegevens kan het bevoegd gezag in het register onderwijsdeelnemers de datum binnenkomst in Nederland volgens het bevoegd gezag registreren. De minister hanteert dan deze datum.’

Met deze wijziging vervalt de controle van de accountant op de datum binnenkomst van leerlingen die niet in de BRP zijn opgenomen. Hiermee is de bewijslast aanzienlijk verminderd! Voor de leerlingen die ingeschreven staan in het BRP verandert er in principe niets, behalve voor de leerlingen waarvan het bevoegd gezag af wil wijken van de datum in BRP en dan een andere datum registreert. Ook dan vervalt de bewijslast.

Meer over regelgeving en bekostiging nieuwkomers

Deel deze pagina