main-logo
Nieuws
Arbeidsmarkttoelage

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Arbeidsmarkttoelagen achterstandsscholen

Op 24 augustus 2021 hebben schoolorganisaties met vestigingen met veel achterstandsproblematiek een brief ontvangen van het ministerie van OCW over extra bekostiging voor de arbeidsmarkttoelagen voor onderwijspersoneel. De brief van minister Slob bevat ook de verwijzing naar de website waarop de in aanmerking komende vestigingen staan, inclusief een informatietool waaruit blijkt om welk bedrag aan bekostiging het gaat.
Het kabinet beoogt hiermee om, zoals de minister dat noemt, ‘scholen met een uitdagende leerlingpopulatie’ beter in staat te stellen goede medewerkers te behouden en aan te trekken. Volgens de berekeningen van OCW is het mogelijk om gemiddeld een arbeidsmarkttoelage van 8% toe te kennen met een minimum van 5%.

Voor de toekenning in het vo is gebruik gemaakt van de nieuw ontwikkelde CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. In de lijst van scholen zitten ook ongeveer 20 ISK’s.
LOWAN: Het is niet mogelijk om dit voor alle ISK’s te krijgen, hoe uitdagend onze leerlingpopulatie ook is.
Het bericht van OCW bevat naast informatie over de toelage, ook een informatietool met een lijst van betreffende scholen en Q&A.

Bericht OCW over arbeidsmarkttoelage Informatie van de VO-raad

Anderen bekeken ook

NPO en nieuwkomers

Deel deze pagina