main-logo
Nieuws
Toetsing Alfa

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Alfabetiseringstoetsen voor ISK

Cito heeft speciaal voor de ISK alfabetiseringstoetsen ontwikkeld. De toetsen zijn tot stand gekomen op basis van onderzoek en in samenwerking met Alfa-docenten en deskundigen. Met de Alfa-toetsen kan het ontwikkelingsniveau van leerlingen onafhankelijk getoetst worden.
In de Instap-, Voortgangs- en Niveautoets A1 worden lezen en schrijven apart getoetst en is er aandacht voor zowel de technische als functionele vaardigheden bij het lezen en schrijven. De instaptoets meet snel en betrouwbaar het alfabetiseringsniveau van je leerling. De Voortgangstoets geeft onafhankelijk inzicht in de vorderingen en meet welk alfabetiseringsniveau je leerling beheerst of op weg is naar. Met de Niveautoets A1 weet je of de leerling op weg is naar het A1 niveau of deze beheerst. Kortom; je krijgt onafhankelijke feedback die het kunnen en kennen van je leerlingen bevestigt of die je misschien wel verrast. Waarna je samen met vertrouwen de volgende stap zet.

Wat kun je verwachten van de toetsen?

  • In alle toetsen is er uitgebreid aandacht voor de technische en functionele vaardigheden bij het lezen en schrijven, zoals klanktekenkoppeling;
  • Er zijn taken met ondersteuning van audio. Je ondervangt daarmee regionale accenten en houdt de afnamecondities voor elke kandidaat hetzelfde;
  • Er is aandacht voor tempolezen;
  • De opgaven zijn actueel en sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren in de leeftijd 12 – 18 jaar;
  • De toetsen zijn gebaseerd op het Raamwerk Alfabetisering Nt2 en de Leerlijn Alfabetisering ISK.

Meer lezen of zien?

Lees het interview met Margot Mol en Antoinette van het Hul van Cito over de ontwikkeling van de Alfabetiseringstoetsen.
Bekijk voorbeeldopgaven of lees meer over de Alfa-toetsen ISK.

Website Cito

 

Deel deze pagina