main-logo
Nieuws
NT2 Startpakket voor ISK

Nieuws

Alle nieuwsitems voor voortgezet onderwijs

Aanvulling LOWAN-vo NT2 Startpakket

Met dit lessenplan kun je als ISK en NT2 docent direct aan het werk. Ook geschikt voor de kort-verblijvende doelgroep nieuwkomers (bijv. POL). Het lessenplan omvat suggesties voor de eerste acht weken. Elke week wordt er gewerkt rond een thema. Afgelopen jaar hebben we spreeklessen en oefeningen opgenomen op klank/woordniveau. Nu zijn er spelvormen beschikbaar om de woordenschat te vergroten.

Tijdens elk thema is er aandacht voor de volgende facetten van NT2: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, luisteren, spreken / gesprekken, auditieve discriminatie. De thema’s hebben een nauwelijks oplopende moeilijkheidsgraad, in elk thema zijn methodes opgenomen welke altijd ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is een basispakket voor alle leerlingen. Gratis beschikbaar en te downloaden.

Spreeklessen

Deze spreeklessen geven steeds suggesties voor startopdrachten, spelletjes, spreekoefeningen, liedjes, praatplaten en een aanbeveling voor een taalrap, die passen bij de thema’s van het LOWAN-startpakket lessenserie NT2.

Oefeningen op klank/woordniveau

De methode ‘Oren in de Knoop’ is een databank van stimulerende oefenvormen die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd gedurende het hele ISK-traject. Voor het startpakket zijn alleen oefeningen opgenomen op klank/woordniveau.

(Alfa) woordenschat spelvormen

Op een aantal ISK’s worden analfabete-, semi-analfabete- en beginnende NT2 leerlingen regelmatig (vaak noodgedwongen) in één groep geplaatst. In deze handleiding vind je een beschrijving van de spelvormen, zowel voor de analfabete leerlingen als voor de beginnende leerlingen in route 1, 2 en 3.

Deel deze pagina