main-logo
Leren op afstand ISK
Leren op afstand-ISK

Tips en voorbeelden

Hoe kun je ISK-leerlingen in deze coronacrisis zinvol en met plezier bij de les houden? Voorbeelden bij de tips worden hier gedeeld.

Een tweede taal leren op afstand maakt het contact met die tweede taal opeens een stuk uitdagender, voor de leerling én dus ook voor de ISK-docent. Docenten maken lespakketjes met lesmaterialen zoals Horen, Zien en Schrijven, Ster in Lezen en geven de leerlingen een ‘lessentabel’ mee, waarin per dag staat welke les/opdrachten ze moeten maken. Leerlingen kunnen per week een pakketje ophalen op school of het wordt thuisgebracht. Of je biedt lessen online aan, een digitale revolutie is er ontstaan.

Hoe kun je ISK-leerlingen zinvol en met plezier bij de les houden?
Op deze pagina tips en voorbeelden.
Met dank aan veel ISK’s en docenten die lesvoorbeelden delen. Ga er zorgvuldig en netjes mee om!

Leren op afstand-ISK

ITTA geeft tips

Tip 1

Wissel synchroon en asynchroon leren af

1 Als je op afstand moet leren is het mooi om synchroon en asynchroon digitaal leren af te wisselen. Dus: soms met z’n allen of een groepje tegelijk online (door live chatten of videobellen) en de leerling vervolgens zelfstandig opdrachten te laten maken. Deze opdrachten kunnen op papier of online, afhankelijk van elektronische leeromgeving van de school en het soort NT2-lesmateriaal. Of ze zelfstandig een instructie via PowerPoint of filmpje laten bekijken. Daarna kun je de behandelde stof/gemaakte opdrachten weer terugkoppelen individueel of in groepjes.

Lesmateriaal

KIK opdracht Bekijk je eigen omgeving

KIK reikt ISK-leerlingen de voor de zaakvakken onmisbare woordenschat aan en bereidt ze voor op het reguliere onderwijs. Voor Mens en maatschappij zijn er gratis opdrachten beschikbaar gesteld Bekijk je eigen omgeving, die leerlingen kunnen maken, incl. docentinstructie.

KIK docenteninstructie werkblad
KIK werkblad
Quizlet Oefenen met woorden werkblad

Tools

Taalontwikkelend werken met Forms

Wat heb je nodig om met Microsoft Forms en Google Forms te werken?
Tips voor taalontwikkelend werken met Forms.
Drie lesideeën verder uitgewerkt, met voorbeelden:
1. Laat leerlingen reflecteren op hun dag
2. Bedenk een verhaal bij een foto
3. Geef antwoord bij een tekst of filmpje

Werken met Forms

Werken met LessonUp

Linda Duin, mentor en docent NT2 en Alfabetisering bij ISK Schakel aan Zee, blogger voor LOWAN en Facebook ANT2 maar mee.
Een uitgewerkt lesvoorbeeld van een LessonUp Alfa A (voor één dag). In LessonUp kun je interactieve lessen maken met video, afbeeldingen en interactieve vragen.

Lesvoorbeeld van een LessonUp Alfa A
Hoe werk je met voorbeeld LessonUp Alfa A

Prikbord

Het lesprogramma in een Padlet

Padlet is online software waarmee je een ‘prikbord’ kunt creëren: je plakt informatie op een bord. Je kunt het clusteren, bijv. per vak, per niveau of per dag. Leerlingen zien wat ze moeten doen en hebben alle opdrachten, werkbladen en filmpjes overzichtelijk bij elkaar. Of een prikbord met doorverwijzingen naar andere online omgevingen (o.a. lesmethodes) waarin je opdrachten hebt gezet.

Instructie en voorbeelden

Het maken van een screencast

Een handige manier om digitaal instructie aan te bieden is een screencast: een filmpje van je eigen beeldscherm waarbij je mondelinge uitleg geeft en je muis gebruikt als aanwijzer. Zo kun je leerlingen stap voor stap door het lesmateriaal heen gidsen.
Instructie geven met een screencast

Voorbeelden (mp4)
ISK Barneveld – Naar Amsterdam (Ster in Lezen alfa B)
NT2 Mundium College – Tandarts (Melkweg alfa A)

Geef je mening over Corona-regels

Opdracht sluit aan bij een hoofdstuk uit KIK. In deze opdracht denkt de leerling na over regels: regels over corona. Wat vind jij van de regels? En wat moet er veranderen op school? De opdracht bestaat uit twee delen:
1. Deel dat de leerlingen thuis doen (lezen, woordenschat)
2. Deel dat de leerlingen daarna op school doen (samen overleggen, tips bedenken en presentatie geven)
KIK docentinstructie
KIK werkblad

Taal en CKV

Thuis bezig zijn met school nodigt uit voor creatieve opdrachten. Verwerk in je les tips voor taal. Ze leren  meer over het vak, begrijpen opdracht beter, leren nieuwe woorden en gebruiken de woorden om te praten of te schrijven.

Taal en CKV

Lesopdracht

Teken een ladder
Deze opdracht kunnen de leerlingen zelfstandig, dus asynchroon, uitvoeren. Het is leuk om de opdracht aan het einde wél synchroon terug te koppelen.

Docent instructie
Werkblad (word)

LOB in coronatijd

Door alle Corona omstandigheden heeft het Novo College een LOB plan opgesteld dat van start is gegaan na de heropening van de scholen. Het zou wellicht ter inspiratie kunnen dienen voor andere ISK’s hoe LOB lessen vorm te geven onder niet ‘normale’ omstandigheden. Een bijzondere LOB aanpak van LOB-expert Tiny Maas, contactpersoon Landelijk Expertisepunt LOB.

LOB dag op locatie

 

Tip 2

Maak een onderwijsprogramma per week met vaste verschillende onderdelen en pauzes

2 Maak een onderwijsprogramma per week met vaste verschillende onderdelen en pauzes, bijvoorbeeld:

  • Duidelijke start van de dag op een vast tijdstip, per mail of rechtstreeks individueel of per groepje bijv. videocontact via Google Meet
  • Set afwisselende duidelijke opdrachten, bijv. eerst een tekstje lezen en er dan iets over schrijven (als lespakket of taken online)
  • 30 minuten online met de groep les, bijv. via Microsoft Teams of Google Classroom
  • Pauzemoment: met sport, muziek, iets voor jezelf
  • Set afwisselende duidelijke opdrachten, met ook andere vakken, bijv. burgerschap of een proefje doen voor biologie
  • Een dagelijks spreekuur of vragenuurtje per groep
  • Gezamenlijk afsluiten of per groepje, bijv. via whatsapp-groepsgesprek-video

Dag- en weekplanning

ITTA

Dagplanning en tips

Hoe maak je een dagplanning, waarom is dat belangrijk? Het ITTA geeft tips daarbij.
Dagplanning en tips

Een dagelijks vragenuurtje kan helpen om gestructureerd contact te houden met leerlingen.
Ervaringen van docenten

Voorbeeld

Voorbeeld dagplanning

Een ingevulde dagplanning als voorbeeld. De blanco dagplanner kun je zelf gebruiken en invullen.

Ingevulde dagplanning
Blanco dagplanner (word)

Tip 3

Zorg voor onderling contact tussen de leerlingen

3 Deel uitwerkingen van opdrachten van leerlingen met de klas, laat aan elkaar zien dat je bezig bent, maak bijv. een foto van het resultaat van een opdracht. Zorg voor onderling contact tussen de leerlingen.

Maak een foto

In deze opdracht maken de leerlingen een foto in hun eigen omgeving van een bepaald woord. Ze gaan ook op een talige manier aan de slag met het woord, individueel en daarna met een andere leerling en terugkoppeling met docent en evt. klas.
Uitgewerkte lesopdracht
Werkblad (word)
Werkblad-voorbeeld (word)

Maak een vlog

De leerling leest een leuke tekst, boek of verhaal. Daarna maakt hij een vlog waarom klasgenoten of vrienden dit zouden moeten lezen. Zo kunnen de leerlingen elkaar op afstand enthousiasmeren om met lezen aan de slag te gaan.
Vlog wat je leest-Docentinstructie
Werkblad leerling (word)

Maak een rap

Leerlingen gaan thuis een rap maken over corona-maatregelen. In de opdracht zijn tips over het schrijven van een rap opgenomen. Voor de docent voorbeelden van een goede beat.
Docentinstructie
Werkblad leerling

Tip 4

Stimuleer samenwerkend leren met familie, vrienden en huisgenoten

4 Thuis werken brengt een heel andere dynamiek met zich mee: in de klas is er interactie en ondersteuning, maar thuis moet je zelf aan de slag. Wat kunnen leerlingen écht thuis doen? In het reguliere onderwijs kunnen leerlingen worden ondersteund door ouders die ook thuis zijn, bijvoorbeeld door samen woordjes te oefenen. Hoe kunnen ISK-leerlingen samen met ouders, broer/zus of vrienden samen leren?

Taal en ouderbetrokkenheid

Ondersteuning thuis

Tipkaarten voor ouders/familie/verzorgers

Thuis kan de leerling ondersteunen:
• Het is fijn om te praten over waar de leerling mee bezig is. Wat doet de leerling achter de laptop? Welke vakken volgt hij? Hoe lang moet hij met school bezig zijn?
• Het is belangrijk dat de leerling zich thuis goed kan concentreren. Wat is nodig om thuis tot een fijne werkplek te maken?
Tips voor ondersteuning thuis
Tipkaart Praten over huiswerk
Tipkaart Leeromgeving

Vraagspel

Rol thuisomgeving

Vraagspel voor thuis
Ouders, familie of begeleiders spelen een belangrijke rol bij het leren thuis. Zo kunnen ze met de leerlingen praten over de taken die hij heeft voor school. Voor leerlingen is het ook leuk om te praten over leerervaringen, interesses en beroepen van hun ouders of een begeleider.
Docentinstructie
Kaartjes
Werkblad leerling

Taal in vakopdrachten

Opdrachten thuis samen met anderen doen

Taal in vakopdrachten

In een vakles komen specifieke woorden voor: de vaktaal, maar ook allerlei woorden eromheen. Hoe kun je leerlingen helpen deze woorden te leren én goed te gebruiken in onderwijs op afstand?

Taal en vakles

Kookles

In deze opdracht gaan de leerlingen aan de slag in de keuken. Ze volgen een recept voor pasta en koken voor hun familie of medebewoners.
Kookles docentinstructie

Werkblad kookles (word)
Leren op afstand ISK
01 - 05 - 2020

Video-opdrachten voor thuis

Common Frames ontwikkelde een aantal video-opdrachten voor ISK-docenten om met hun klas te doen. Ze verschillen in niveau, intensiteit en leerdoelen. Er volgen lessen uit Ithaka Media Lab lessenserie vertaald naar een online omgeving.

Meer lezen

Handen wassen op muziek

Dat handen wassen belangrijk is, is vast duidelijk. Om het ook een beetje leuk te houden combineren leerlingen dit nu met een van hun favoriete liedjes. Met als variatie hierop het maken van een poster.
Docentinstructie
Werkblad leerling (word)

Sportchallenge

Met een sportchallenge krijg je de leerlingen ook thuis in beweging. Geef ze een uitdagende sportopdracht mee en laat ze onderling uitwisselen hoe ze de challenge hebben aangepakt.
ISK Pius X Bladel (MP4)
ISK Leeuwarden (YouTube)

Tip 5

Wees realistisch en verwacht niet te veel

5 Wees realistisch en verwacht niet té veel. Leerlingen én docenten moeten wennen aan de nieuwe situatie. Houd daarmee rekening bij het samenstellen van je ‘lespakketje’ voor de leerlingen. Bied niet te veel nieuwe leerstof aan en geloof in de kracht van herhalen.

Lekker lezen thuis

Lezen voor je plezier is een ontspannen manier om taal te leren. In deze opdracht kiezen leerlingen iets uit om te lezen en praten ze daar over.

Docentinstructie
Werkblad Lekker lezen (word)

De kracht van herhalen

Vijf manieren om taken en lesstof te herhalen.
– Bedenk een verhaal
– Schrijf het verhaal over
– Bedenk vragen bij een tekst
– Geef een minispreekbeurt
– Omschrijf het woord
De kracht van herhalen – Informatie en instructie
Werkbladen leerlingen (word)

Deel deze pagina