main-logo
Voortgezet onderwijs
Themapagina

Leren op afstand voor ISK-leerlingen

Ook de ISK-leerlingen zitten (deels) thuis door het coronavirus. LOWAN-vo heeft een themapagina gemaakt, met interessante blogs, waar informatie, lessen, lesmaterialen en initiatieven gedeeld worden.

Coronavirus

Leren op afstand inrichten voor ISK-leerlingen

LOWAN is deze themapagina gestart waarin nieuws, plannen, online-lessen, tips, voorbeelden en goede initiatieven etc. komen staan. Deze pagina wordt dagelijks up-to-date gehouden worden.
Lees ook de blogs, ze zijn echt de moeite waard!

Ook de ISK-leerlingen zaten deels thuis door de maatregelen van het kabinet voor de aanpak van het coronavirus.
De taalontwikkeling van ISK-leerlingen loopt natuurlijk vertraging op. ISK-onderwijs draait om relatie en interactie en juist dat is op afstand nauwelijks goed te organiseren. Het zwemmen in een Nederlands taalbad is essentieel voor het leren van de taal, dat is nu niet mogelijk. Extra zorgen waren er om ISK-leerlingen die uitstromen naar het regulier onderwijs.
Uiteraard is dit onder de aandacht van OCW. We zijn ook in gesprek om te kijken of de nieuwkomersbekostiging hierin mee kan bewegen. We zijn heel blij te kunnen melden dat dit gehonoreerd wordt in de maatregelen die het ministerie op 15 mei aankondigde. Lees het nieuwsartikel voor meer informatie, ook over een aparte subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.
Ook nu, na de zomervakantie, zitten er soms leerlingen/klassen thuis vanwege corona-besmettingen. Laat je inspireren door deze themapagina en de tips en voorbeelden.

Wifi en nieuwe aanvraag!
Op de centra van het COA is men druk bezig met een uitrol van goede wifi, in veel gevallen is dit nu geregeld.
Ga in gesprek met het COA waar dit niet het geval is. Bespreek of er (computer-)ruimtes zijn waarvan schoolgaande kinderen gebruik kunnen maken, evt. met tijdsloten, onder begeleiding van COA-medewerkers. Zoek naar veilige en praktische mogelijkheden.
Houd rekening ermee dat ook papieren lespakketten nodig blijven.
Regel fysiek onderwijs daar waar mogelijk en zeker als online onderwijs anders niet mogelijk is.

Sinds gisteren staat een nieuwe actie op de website van SIVON. 
Zij bieden samen met telecomproviders KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo tijdelijke internetoplossingen kosteloos aan. Leerlingen die zonder goed internet zitten, kunnen door het schoolbestuur (per schoollocatie) aangedragen worden. De aanmelding kan zolang de voorraad strekt.
Lees op de website van SIVON hoe het werkt!

Wifi aanvraag SIVON
Steunprogramma voor herstel en perspectief
12 - 04 - 2021

Extra bekostiging nieuwkomers in Nationaal Programma Onderwijs

Voor alle nieuwkomers in het vo wordt tijdelijk de aanvullende nieuwkomersbekostiging van 2 jaar verlengd naar maximaal 4 jaar. Zij hebben door corona éxtra vertraging opgelopen.

Meer lezen
Lockdown
16 - 12 - 2020

Online onderwijs of toch open blijven?

Het kabinet heeft aangegeven dat scholen moeten sluiten maar dat je voor kwetsbare leerlingen open mag blijven. Wat betekent dit voor het nieuwkomersonderwijs?

Meer lezen
Doorstroom in coronatijd
06 - 04 - 2021

Doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd

Meer dan ooit is extra aandacht en ondersteuning nodig voor de ISK leerling die doorstroomt naar het regulier onderwijs. Laat je inspireren en lees de aanbevelingen!

Meer lezen
Subsidie
03 - 12 - 2020

Subsidieregeling ‘schoolkracht’: Hoe zet jij ‘m in?

Van 25 november tot 15 januari kan er een subsidie aangevraagd worden om een impuls te geven aan schoolontwikkeling, professioneel handelen.

Meer lezen
Scholen en corona
14 - 10 - 2020

Regelgeving scholen en corona

De ISK’s volgen in de meeste gevallen het beleid van de school waartoe ze behoren. Lees de update informatie met aanvullende tips voor de ISK-leerlingen en ouders.

Meer lezen
Leren op afstand ISK
06 - 04 - 2020

ISK-leerlingen kwetsbaar en op achterstand

ISK leerlingen zijn vaak kwetsbaar als het gaat om het leren van NT2, de thuissituatie, devices en wifi en het ontbreken van ondersteuning. Voor ISK’s is het alle hens aan dek.

Meer lezen

Informatie minister/overheid

Minister Slob stuurt Kamerbrieven over wijze waarop het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Aandacht voor kinderen die niet over de benodigde apparatuur of internetaansluiting beschikken en/of thuis niet de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. De ISK-leerlingen zijn nadrukkelijk in beeld. LOWAN werkt samen met OCW en VO-raad.
Kamerbrief 20-3-2020
Kamerbrief 3-4-2020
Kamerbrief 15-5-2020
Informatie overheid sluiting tot 15 januari 2021

Kennisnet plan

Kennisnet Stappenplan en Les op afstand in VO

Kennisnet heeft een website ontwikkeld lesopafstand.nl, daar vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van hybride onderwijs en onderwijs op afstand. Ze geeft ook informatie over hoe je structuur biedt, contact met je collega’s houdt, devices uit kunt lenen aan leerlingen, tools in kunt zetten voor grotere groepen op afstand, hoe je filmpjes kunt maken etc.
vo.lesopafstand.nl

Studiedag LOWAN-vo

Studiedag
15 - 09 - 2020

Studiedag LOWAN-vo succesvol verlopen

Vanwege het Corona-virus ging de landelijke studiedag LOWAN-vo, voor alle betrokkenen nieuwkomersonderwijs VO, in aangepaste vorm door. Veel positieve reacties. Presentaties en informatie worden gedeeld.

Meer lezen
Leren op afstand ISK

ITTA geeft tips en verzamelt voorbeelden ISK's

ITTA tips

ISK-leerlingen zinvol en met plezier bij de les houden

Een tweede taal leren op afstand maakt het contact met die tweede taal opeens een stuk uitdagender, voor de leerling én dus ook voor de ISK-docent.
Hoe kun je ISK-leerlingen zinvol en met plezier bij de les houden, vijf tips. Het ITTA heeft 15 ISK’s bevraagd. Hieruit komen voorbeelden bij de tips en ze worden gedeeld op deze website. Ook andere voorbeelden die binnen komen worden geplaatst!

Tips en voorbeelden
Uit de praktijk

Bloggers delen ervaringen

Blog 12
14 - 01 - 2021

Flexibiliteit is een vereiste

Voortdurend moeten we inspelen op ontwikkelingen, maar het loopt als een trein en we zijn tevreden.

Meer lezen
Blog 13
11 - 01 - 2021

Leerlingen op school en online les

Veel te maken met corona op school en thuis. We maken een mix van online en op school. Voor de docenten valt er ook nog te leren!

Meer lezen
Blog 1
07 - 01 - 2021

Self-care tips voor online lesgeven

Weer online lesgeven aan nieuwkomers, 5 tips om goed voor jezelf te zorgen in deze roerige tijden.

Meer lezen

Voor beginners

LOWAN NT2 Startpakket

Vooral voor beginners zal het lastig zijn. Het LOWAN NT2 Startpakket voor de eerste periode op de ISK vind je op website. Zowel de docentenhandleidingen als het lesmateriaal kun je gratis downloaden. Verwijs leerlingen niet naar de LOWAN website, ook de correctie-toetsen staan er… In de docentenhandleiding vind je ook tips voor lesmateriaal zoals quizlets en verwijzingen naar video’s op YouTube zoals woord-voor-woord.

NT2 Startpakket

Lezen doe je overal

Uitgeverij Zwijsen heeft deze methode uitgegeven. Ze zijn niet meer te krijgen. Daarom heeft LOWAN, met instemming van Zwijsen, printbare pdf’s gemaakt van de 12 boekjes, de voorleesteksten, gatenteksten en werkbladen. Joanne Vuijk-Koudijzer heeft er nu mp4-opnames bij gemaakt en neemt de leerling mee in een gesproken les-versie en maakt zo zelfstandig lezen mogelijk. Uitermate geschikt voor online lessen.

Naar lesmethode
Video's

ISK en het Nederlandse onderwijssysteem

Video's in vele talen beschikbaar

Vier nieuwe video’s die een beeld geven van de ISK in relatie tot het Nederlandse onderwijssysteem. Uitermate geschikt voor online gebruik, voor leerlingen en ouders die het Nederlands niet goed beheersen.
Introductie, hoe is de ISK in het Nederlands onderwijssysteem gepositioneerd en wat leer je op de ISK. Vervolgens drie video’s die een beeld geven van de leerroutes en wat er mogelijk is in het Nederlandse onderwijssysteem met deze uitstroomprofielen.

Deze video’s zijn in vele talen beschikbaar (google translate). Daarnaast ook gesproken versies Engels en Arabisch.

LOWAN-pagina met alle video’s
Uit de praktijk

Deel goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je een blog maken? Online-lessen of andere initiatieven zijn welkom!

Interessante bijdragen

Artikel Les

Online NT2-onderwijs, kan dat?

In dit artikel van tijdschrift Les bespreken Irene van der Spoel en Ineke Zuidema hoe je online taallessen vorm kunt geven. Het aanleren van taalvaardigheden is online een grote uitdaging. Bovendien zijn er in groepen altijd grote niveauverschillen en de beschikbare middelen van leerlingen vaak beperkt.

Artikel tijdschrift Les
Tools afstandsleren

Praktische tips en talendidactiek

Een gids met tools Afstandsleren van Irene van der Spoel  “Ik denk dat als we het afstandsleren didactisch kunnen ontwerpen en optimaal gebruikmaken van digitale leermiddelen, we alsnog mooi onderwijs kunnen verzorgen. We kunnen dan alsnog contact maken met onze leerlingen, die ons juist nu zo hard nodig hebben”.

Praktische tips afstandsonderwijs
Aanbod online talendidactiek

Break-outrooms - werken in groepjes

Taalonderwijs is erbij gebaat dat leerlingen zo veel mogelijk de gelegenheid krijgen tot actieve interactie en samenwerking. Bij afstandsonderwijs, waarbij met de hele klas tegelijk online geleerd wordt, zijn de break-outrooms daarvoor een goed hulpmiddel. Een online variant op het werken in groepjes.
Een artikel van Onno ter Haar en Onne Smeets in het tijdschrift Les.

Artikel tijdschrift Les
Uitleg werken met break-outrooms

Deel deze pagina

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief LOWAN-vo

Aanmelden