main-logo
Voortgezet onderwijs
Themapagina

Leren op afstand voor ISK-leerlingen

Ook de ISK-leerlingen zitten thuis door het coronavirus. LOWAN-vo heeft een themapagina gemaakt, met interessante blogs, waar informatie, lessen, lesmaterialen en initiatieven gedeeld worden.

Coronavirus

Leren op afstand inrichten voor ISK-leerlingen

LOWAN is deze themapagina gestart waarin nieuws, plannen, online-lessen, tips, voorbeelden en goede initiatieven etc. komen staan. Deze pagina wordt dagelijks up-to-date gehouden worden.
Lees ook de blogs, ze zijn echt de moeite waard!

Ook de ISK-leerlingen zitten deels thuis door de maatregelen van het kabinet voor de aanpak van het coronavirus.
De taalontwikkeling van ISK-leerlingen loopt natuurlijk vertraging op. ISK-onderwijs draait om relatie en interactie en juist dat is op afstand nauwelijks goed te organiseren. Het zwemmen in een Nederlands taalbad is essentieel voor het leren van de taal, dat is nu niet mogelijk. Extra zorgen om ISK-leerlingen die uitstromen naar het regulier onderwijs.
Uiteraard is dit onder de aandacht van OCW. We zijn ook in gesprek om te kijken of de nieuwkomersbekostiging hierin mee kan bewegen. We zijn heel blij te kunnen melden dat dit gehonoreerd wordt in de maatregelen die het ministerie op 15 mei aankondigde. Lees het nieuwsartikel voor meer informatie, ook over een aparte subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

Devices en wifi
Niet iedere leerling heeft de beschikking over een laptop, kijk wat je als school kunt doen bij het uitlenen van devices. Ondervind je problemen hierbij? Vraag je overkoepelend bestuur om het op te pakken!
Op de centra van het COA is men druk bezig met een uitrol van goede wifi, in veel gevallen is dit nu geregeld.
Houd rekening ermee dat ook papieren lespakketjes nodig blijven.

VO en ISK op 2 juni open
Het afstandsonderwijs was nieuw en anders en onrustig voor de leerlingen, maar de heropening brengt ook de nodige onzekerheid met zich mee. Des te meer is het onze taak om de leerlingen goed voor te bereiden.
Meer info in het nieuwsbericht ‘Regelgeving opengaan VO-scholen en ISK’ en de verschillende blogs.
Veel ISK-leerlingen wonen ver van de school en ouders beschikken meestal niet over een auto. Het OV zal voor velen de enige optie zijn, maar stimuleer niettemin zoveel mogelijk het gebruik van de fiets indien mogelijk!
Mailing informatie naar ISK 24-05-2020
Gebruik de tijd tot de zomervakantie, zeker ook voor de leerlingen die doorstromen naar het regulier onderwijs. Laat je inspireren door de aanbevelingen in het nieuwsartikel over doorstroom in coronatijd.

Doorstroom in coronatijd
06 - 06 - 2020

Doorstroom van ISK naar regulier onderwijs in coronatijd

Meer dan ooit is extra aandacht en ondersteuning nodig voor de ISK leerling die doorstroomt naar het regulier onderwijs. Laat je inspireren en lees de aanbevelingen!

Meer lezen
Voorbereiden opengaan ISK op 2 juni
22 - 05 - 2020

Regelgeving opengaan VO-scholen en ISK

De ISK’s kunnen zich voorbereiden op opengaan op 2 juni. Dat vergt veel, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Daarbovenop komt dat ISK leerlingen grotendeels gebruik maken van het OV. Lees hier laatste update.

Meer lezen
Achterstanden
17 - 05 - 2020

Extra middelen voor nieuwkomers

Scholen voor nieuwkomersonderwijs krijgen een kwartaal extra financiering. Tevens komen er middelen om in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen extra te ondersteunen om achterstanden in te lopen.

Meer lezen
Blog 9
06 - 06 - 2020

Weer naar school, iedereen blij

Weer op school. Er is teruggeblikt op de afgelopen periode en vooruitgekeken naar de weken tot de zomervakantie. Zo hebben de leerlingen perspectief.

Meer lezen
Oproep aan mentor
12 - 04 - 2020

Thuisschoolmaatje voor ISK-leerling

Thuisschoolmaatje is een initiatief van de VO-raad in samenwerking met Academie Tien. De vrijwilligers stromen binnen. Kunnen jouw ISK-leerlingen deze ondersteuning gebruiken?

Meer lezen
Leren op afstand ISK
06 - 04 - 2020

ISK-leerlingen kwetsbaar en op achterstand

ISK leerlingen zijn vaak kwetsbaar als het gaat om het leren van NT2, de thuissituatie, devices en wifi en het ontbreken van ondersteuning. Voor ISK’s is het alle hens aan dek.

Meer lezen

Brieven minister

Minister Slob stuurt Kamerbrieven over wijze waarop het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Aandacht voor kinderen die niet over de benodigde apparatuur of internetaansluiting beschikken en/of thuis niet de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. De ISK-leerlingen zijn nadrukkelijk in beeld. LOWAN werkt samen met OCW en VO-raad.
Kamerbrief 20-3-2020
Kamerbrief 3-4-2020
Kamerbrief 15-5-2020

Kennisnet plan

Kennisnet Stappenplan en Les op afstand in VO

Kennisnet heeft een website ontwikkeld lesopafstand.nl, daar vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van hybride onderwijs en onderwijs op afstand. Ze geeft ook informatie over hoe je structuur biedt, contact met je collega’s houdt, devices uit kunt lenen aan leerlingen, tools in kunt zetten voor grotere groepen op afstand, hoe je filmpjes kunt maken etc.
vo.lesopafstand.nl

Studiedag LOWAN-vo

Studiedag
15 - 09 - 2020

Studiedag LOWAN-vo succesvol verlopen

Vanwege het Corona-virus ging de landelijke studiedag LOWAN-vo, voor alle betrokkenen nieuwkomersonderwijs VO, in aangepaste vorm door. Veel positieve reacties. Presentaties en informatie worden gedeeld.

Meer lezen
Leren op afstand ISK

ITTA geeft tips en verzamelt voorbeelden ISK's

ITTA tips

ISK-leerlingen zinvol en met plezier bij de les houden

Afgelopen week, opeens de wereld op zijn kop. Een tweede taal leren op afstand maakt het contact met die tweede taal opeens een stuk uitdagender, voor de leerling én dus ook voor de ISK-docent.
Hoe kun je ISK-leerlingen zinvol en met plezier bij de les houden, vijf tips. Het ITTA heeft 15 ISK’s bevraagd. Hieruit komen voorbeelden bij de tips en ze worden gedeeld op deze website.

Tips en voorbeelden
Uit de praktijk

Bloggers delen ervaringen

Blog 10
01 - 07 - 2020

Weer op school, de tijd vliegt

Alle leerlingen weer in de klas. De tijd tot de zomervakantie vliegt voorbij. We coachen de leerlingen om zelfstandig werken te blijven ontwikkelen.

Meer lezen
Blog 11
12 - 06 - 2020

Thuisleren en op school

We hebben deels lessen op school en deels online lessen, dus laptops thuis zijn nog steeds nodig. Maar op school kunnen we ook niet zonder. En steeds weer passen we roosters aan.

Meer lezen
Blog 10
22 - 06 - 2020

Kansen, mogelijkheden en grenzen

Het naar schoolgaan loopt goed, we gaan toetsen waar leerlingen staan, zorgen voor warme overdracht en werken samen voor zomerschool.

Meer lezen

Voor beginners

LOWAN NT2 Startpakket

Vooral voor beginners zal het lastig zijn. Het LOWAN NT2 Startpakket voor de eerste periode op de ISK vind je op website. Zowel de docentenhandleidingen als het lesmateriaal kun je gratis downloaden. Verwijs leerlingen niet naar de LOWAN website, ook de correctie-toetsen staan er… In de docentenhandleiding vind je ook tips voor lesmateriaal zoals quizlets en verwijzingen naar video’s op YouTube zoals woord-voor-woord.

NT2 Startpakket

Lezen doe je overal

Uitgeverij Zwijsen heeft deze methode uitgegeven. Ze zijn niet meer te krijgen. Daarom heeft LOWAN, met instemming van Zwijsen, printbare pdf’s gemaakt van de 12 boekjes, de voorleesteksten, gatenteksten en werkbladen. Joanne Vuijk-Koudijzer heeft er nu mp4-opnames bij gemaakt en neemt de leerling mee in een gesproken les-versie en maakt zo zelfstandig lezen mogelijk. Uitermate geschikt voor online lessen.

Naar lesmethode
Video's

ISK en het Nederlandse onderwijssysteem

Video's in vele talen beschikbaar

Vier nieuwe video’s die een beeld geven van de ISK in relatie tot het Nederlandse onderwijssysteem. Uitermate geschikt voor online gebruik, voor leerlingen en ouders die het Nederlands niet goed beheersen.
Introductie, hoe is de ISK in het Nederlands onderwijssysteem gepositioneerd en wat leer je op de ISK. Vervolgens drie video’s die een beeld geven van de leerroutes en wat er mogelijk is in het Nederlandse onderwijssysteem met deze uitstroomprofielen.

Deze video’s zijn in vele talen beschikbaar (google translate). Daarnaast ook gesproken versies Engels en Arabisch.

LOWAN-pagina met alle video’s
Uit de praktijk

Deel goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je een blog maken? Online-lessen of andere initiatieven zijn welkom!

Uit de praktijk

Linda Duin, ANT2 maar mee, Facebookpagina en -groep
Linda is ook mentor en docent NT2 en Alfabetisering bij ISK Schakel aan Zee, Den Helder.
Lees ook haar blogs op de LOWAN website.

Ik deel nu advies- en lesmateriaal openbaar via de Facebookpagina. In de Google Drive van ANT2 maar mee deel ik vanaf nu allerlei materiaal dat ik momenteel maak waarvan ik denk dat het voor anderen ook goed bruikbaar kan zijn in deze tijd. De niveaus van het materiaal lopen uiteen van Alfa A tot Alfa C/A1 en loopt door tot B1.
De Facebookgroep is voor diegenen die het allemaal liever afgeschermd meekrijgen.
De pagina’s zijn specifiek gericht op Alfabetisering en langzaam lerende leerlingen.
Openbare Facebookpagina       Google Drive
Facebookgroep


Facebookgroep Docenten ISK

Deze groep is openbaar, voor docenten, mentoren, coördinatoren en schoolleiders die in een ISK werken met leerlingen in de leeftijd 12-18 (19) jaar. Er wordt veel gedeeld, ook gericht op afstandsleren.

Facebookgroep Docenten ISK

Joanne Vuijk-Koudijzer is teamleider ISK Barneveld en heeft op meerdere studiedagen van LOWAN-vo workshops over differentiëren verzorgd.
Lesideeën die makkelijk uitvoerbaar zijn op afstand
Het zijn lessen/ideeën zonder al te veel voorbereiding en goed uit te leggen op afstand. Niveau leerling, wat is er nodig en ervaring wordt beschreven.
Lesideeën
Vlog leerling over haar omgeving

Digitale programma’s die voor de ISK te gebruiken zijn
Digitale programma’s – Tips Joanne


Schooltolk
Scholen zijn veelal gesloten, Dit heeft veel impact. Namens TVcN wijzen we je op de mogelijkheid van een conference call met tolk. Hierbij kun je een tolk inzetten waar deze nodig is. Een conference call aanvragen is snel en eenvoudig geregeld. Daarnaast blijft het aanvragen van een (adhoc) telefonische tolk mogelijk.
Bel 088 255 52 22.
Zie ook info en prijsafspraken LOWAN website


Lessen maken, overleg met teams, in gesprek met leerlingen?
In deze tijd vergt dit andere skills. Maak bijvoorbeeld gebruik van Skype of Teamsles via Outlook of maak een Powerpoint-video. Avans heeft hier instructievideo’s voor gemaakt.


Voor- en nadelen veelgebruikte platforms
CED Groep heeft een aantal veelgebruikte platforms die geschikt kunnen zijn voor afstandsonderwijs voor je op een rij gezet, inclusief hun voor- en nadelen. Dit is gebaseerd op hun (klant)ervaringen.
CED Groep veelgebruikte platforms


Pharos – Thuis werken aan welbevinden
Een website met een overzicht van materialen, websites etc. die geschikt zijn voor scholen met nieuwkomers en (andere) kwetsbare kinderen gericht op het werken aan welbevinden op afstand.  Deze pagina wordt elke week (of vaker indien nodig) up to date gemaakt.

Website Pharos – Werken aan welbevinden

Aanbod afstandsleren

Uitgeverijen en leveranciers lesmaterialen, leermiddelen en toetsing

Veel educatieve marktpartijen maken thuisgebruik van digitaal lesmateriaal mogelijk en ondersteunen scholen en de docenten in het bijzonder.  inventariseer wat de huidige leveranciers van leermiddelen al bieden voor de school, in veel gevallen is er in de huidige bijzondere omstandigheden meer mogelijk. Bekijk allereerst: wat hebben we aan leermiddelen in huis, die ook bij afstandsonderwijs kunnen worden ingezet? Wat is haalbaar voor de leerlingen en het meest essentieel ? Wat willen we digitaal doen, maar ook: wat geven we op papier mee of organiseren we op een andere manier?


Boom uitgeverij Amsterdam
Een groot aantal lesmethodes komt van deze uitgeverij en kun je al grotendeels online gebruiken.
Diglin+
Facebookgroep DigLin+
DigLin+ open website
Je kunt een gratis proeflicentie aanvragen voor DISK, KIK, DigLin+ en RISK.
Aanvraag proeflicentie
RISK is een online rekenplatform dat zich heel goed leent voor afstandsonderwijs.
Video over werken met RISK
RISK open
KIK, er zijn gratis opdrachten beschikbaar gesteld, die leerlingen kunnen maken.
KIK docenteninstructie werkblad 01
KIK werkblad 01
Er zijn ook een aantal lesboeken digitaal beschikbaar.
Digitale lesboeken beschikbaar

Vragen stellen: nt2@bua.nl.
Website uitgeverij Boom NT2-les op afstand met tips voor docenten

Door het Coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen staat het afstandsonderwijs in het brandpunt van de belangstelling. Het tijdschrift Les wil graag haar bijdrage leveren door een aantal artikelen over online leren vrij toegankelijk te maken.
Artikelen Tijdschrift LES


Eenvoudig Communiceren
Eenvoudig Communiceren heeft een gratis digitaal aanbod beschikbaar gesteld. Daarin zitten ook krantjes en lesbrieven die over Corona gaan. Het aanbod wordt wekelijks vernieuwd op deze website.
Lezen in tijden van Corona


KleurRijker
Om afstandsleren te vergemakkelijken heeft KleurRijker haar lesmaterialen (werkboeken) online ter beschikking gesteld. Op hun speciale website staan praktische tips en lesideeën/vlogs over ‘Taalles geven met TaalCompleet – de Corona manier’. Zo kun je laagdrempelig starten met het begeleiden van leerlingen op afstand.
Kleurrijker.nl/afstandsonderwijs


Toetsplatform Jij!
Alle scholen staan op dit moment voor een grote uitdaging. Hoe zorg je dat je jullie leerlingen kunt blijven begeleiden en hoe houd je het onderwijs de komende weken vanaf afstand op de rit? Het team van JIJ! wil jullie hier graag zo goed mogelijk bij ondersteunen. Heeft jouw school deze periode toetsen ingepland in het JIJ! Leerlingvolgsysteem? Of wil je nu juist toetsen gaan inplannen om te zien en volgen waar je leerlingen staan?
Lees het bericht van Bureau ICE


Horen Zien Schrijven digitaal
HZS digitaal is kosteloos beschikbaar. Wil je het gratis uitproberen? Vraag hier toegang tot de demoversie. Je kunt dan 2 maanden lang (vrijblijvend) werken met het programma.
HZS digitaal oefenprogramma


Oefenen.nl
Leerlingen kunnen vanuit huis gratis gebruik maken van Oefenen.nl door een eigen account aan te maken.
Taalklas programma’s waarmee je Nederlands oefent op internet. Je leert vooral heel veel woorden. Je bekijkt leuke filmpjes en vrolijke liedjes met de woorden. Daarna oefen je met die woorden. Verderop leer je woorden en zinnen. 
Oefenen.nl serie Taalklassen
Tips thuis leren
Tips thuis leren met oefenen.nl
Leren omgaan met computer, tablet, i-pad
Start hoe computer werkt (ook Arabisch en Tigrinya)
Tablet
i-pad
Oefenen van Nederlandse klanken, letters en woorden
Lees en schrijf Het leesplankje


Taalvoorjou
Van Tricht uitgeverij biedt het programma Taalvoorjou nu gratis aan. Kies voor D-licentie.
Aanbod Taalvoorjou


Een goed begin-toetsen
Docenten die EGB gebruiken en digitale toetsen bij de 9 blokken in ‘Een goed begin’ willen ontvangen, kunnen een mail sturen naar info@edutekst.eu.


Holmwood’s Engels
Het gebruik van onze leermiddelen is minimaal 2 maanden, zonder verplichtingen, gratis en/of zolang de corona-maatregelen van kracht zijn. Bent u al klant, dan kunt u tijdelijk uw licenties gratis uitbreiden.
Gratis aanbod Holmwood’s


ThiemeMeulenhoff
Gebruik je Zebra+, IJsbreker+ en/of Code+? Vraag nu kosteloos een licentie aan voor het gebruik van Schooltas!
In Schooltas kun je als docent het boek digitaal gebruiken. De inhoud van het Schooltasbestand is gelijk aan het boek en je kunt er notities en opmerkingen in maken.
Meer informatie en instructiefilm
Aanvraagformulier NT2 boeken in Schooltas
Aanbieding leesboekenpakket bij gebruik van NT2+
Leesboeken Van Tricht uitgeverij

Deel deze pagina

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld je aan voor de nieuwsbrief LOWAN-vo

Aanmelden