main-logo
Blogs
Blog 20

Veel aanmeldingen en activiteiten

De auteur neemt je mee met haar ervaringen als coördinator van de ISK Deventer

Fura Grol
20 - 11 - 2022

Wel heel erg druk op de ISK

Fura Grol is coördinator van de ISK Etty Hillesum Lyceum Deventer en werkt 1 dag/week voor LOWAN-vo

Een grote uitdaging
Wat een instroom van nieuwe leerlingen de afgelopen weken!
Ik hoor dat dit bij bijna alle ISK’s aan de hand is nu. We waren op deze hoeveelheden niet voorbereid. Opeens kwamen er aanmeldingen van alle kanten.

 

We hebben sinds mei in Deventer 3 opvanglocaties voor Oekraïners met 450 mensen, we hebben al heel lang een AZC met 600 mensen en daarnaast een noodopvang met 100 mensen en sinds de herfstvakantie een asielboot met 184 mensen.

Na de herfstvakantie werden plotseling veel alleenstaande minderjarigen (AMV) van jonger dan 15 jaar in gezinnen in Deventer en omgeving geplaatst, die bij ons naar school gaan nu.
En alleenstaande jongeren van 17 worden nu in het AZC geplaatst als volwassene, waardoor we nu veel meer aanmeldingen dan normaal hebben vanuit het AZC.

De gemeente is bezig de taakstelling voor het plaatsen van statushouders in huizen in Deventer te halen. Hierdoor komen er veel nieuwe gezinnen in Deventer wonen, waarvan de 12-18 jarigen bij ons aangemeld worden.

50 aanmeldingen na de herfstvakantie
Met veel creativiteit hebben we iedereen nog kunnen plaatsen. De laatste 18 aanmeldingen zitten nu in een klas met een noodrooster met minder lesuren, totdat we personeel gevonden hebben om deze klas met een volledig lesrooster les te geven.
Maar nu hebben we geen plaats meer in de klassen en we hebben geen lokalen meer beschikbaar. En er komen er nog een flink aantal aanmeldingen aan de komende tijd.

Geen nieuwe docenten beschikbaar
Eerder konden we nog aan goede docenten komen, maar dat is nu erg lastig. Snel een nieuwe klas opzetten lukt niet vanwege het feit dat sollicitanten een opzegtermijn hebben van een paar maanden. Een ander probleem is dat veel geschikt personeel uiteindelijk toch niet voor ons kiest, omdat we alleen tijdelijke aanstellingen kunnen aanbieden.

Leerlingen niet naar school is vreselijk

Het is echt vreselijk om tegen jongeren te moeten zeggen dat ze niet naar school mogen. Dat ze op een wachtlijst komen. Deze boodschap moeten we nu gaan geven.

In een aangrenzende gemeente zijn 150 alleenstaande minderjarige jongeren (tijdelijk tot maart) geplaatst. Ook daarvandaan kwam de vraag of wij het onderwijs kunnen organiseren. Dat kunnen we niet. Ik heb wel veel adviezen kunnen geven over het opzetten van onderwijs voor deze jongeren. Ze zijn er nu een paar weken. Het zal nog wel even duren voordat het onderwijs opgezet is. Al die tijd gaan ze nu niet naar school.

Vorig schooljaar hadden we ook te maken met een grote instroom met de komst van de Oekraïense leerlingen. Toen zagen we het aankomen en hadden we wel wat voorbereidingstijd. Toen lukte ons nog veel. Nu is alles veel lastiger met vooral personeel en huisvesting.

Een extra lastig punt is nu, met de nieuwe groei, dat we nu al veel nieuwe collega’s in school hebben, voor o.a. de Oekraïense leerlingen. Daar is veel aandacht voor nodig, maar we zijn ook druk met de grote nieuwe instroom met intakes en daarnaast sollicitatiegesprekken voor nieuw personeel. En de gewone hectiek van de school gaat gewoon door. Er zijn niet genoeg uren in een werkdag.

We zijn wel in beeld
Onze uitdagingen zijn wel in beeld nu. Vooral dankzij LOWAN, die de noodklok heeft geluid.
Sinds de komst van de Oekraïense leerlingen zijn er gelukkig korte lijnen met de gemeente. Dat is wel heel fijn. Onze gemeente ziet waar we mee te maken hebben. We zijn met hen in gesprek over huisvesting. Ik ben hoopvol op een goede uitkomst.
Het ministerie zoekt contact met ons. Vorige week belde een regiocoördinator van OCW mij op om te vragen wat wij nu tegen komen en wat wij zien als oplossingsrichtingen.
De VO-raad is bezig met de huidige situatie in ons onderwijs.

Naast alle instroom ook veel activiteiten

We geven veel lessen maar daarnaast zijn er ook projectweken en worden andere activiteiten georganiseerd. En er zijn verschillende studiedagen. We zijn met ons team naar de LOWAN studiedag geweest. Een mooie dag vol inspiratie.
Een groot aantal van onze collega’s heeft onlangs de Rots en Water training gevolgd, om onze leerlingen sociaal-emotioneel nog beter te kunnen begeleiden.

Projectweek en burgerschap
In de week van 7 november was het de week van respect en onze school had een projectweek georganiseerd rond dit thema.
In de beginnersklassen maakten leerlingen o.a. een muurkrant en hebben presentaties gegeven over hun eigen culturen in elkaars klassen, het bezoeken van elkaars geloofshuizen en sloten we af met een flashmob op “Respect” van Arita Franklin op het grote plein in Deventer.
In de uitstroomgroepen hadden we gastsprekers en aandacht voor discriminatie en WO II en Anne Frank en Etty Hillesum.

We starten deze week met 6 klassen met een programma loopbaanoriëntatie (LOB) met New Rootz. Ze verzorgen elke week 3 lesuren activiteiten en excursies rondom LOB in onze beginnersklassen.

Verder doen met onze leerlingen mee aan de schrijfprijs van de Stichting Les.
We kijken ook of  er op onze school behoefte is aan het organiseren van ontbijt.

Reünie van al uitgestroomde leerlingen
We hadden ook onze zogenaamde “kleine reünie”, dan komen de leerlingen die vorig jaar zijn uitgestroomd terug bij hun mentor en vertellen ze hoe het nu gaat in de Nederlandse klassen. We hebben in januari nog een ”grote reunie”. Dan nodigen we veel oud ISK-leerlingen uit, die dan aan onze huidige leerlingen vertellen hoe het ze is vergaan na de ISK.

Samenwerking
Daarnaast organiseren we veel samenwerkingen van ISK-klassen en Nederlandse klassen. Ook laten we de verschillende ISK-klassen onderling samenwerken, bijv. de Oekraïense klassen met de reguliere ISK-klassen. We zijn begonnen om de Oekraïense klassen te mixen met de andere ISK-leerlingen om zo over een tijdje geen aparte Oekraïense klassen meer te hebben.

Binnenkort is er natuurlijk Sinterklaas en Kerst. En we gaan schaatsen met alle ISK-leerlingen. Never a dull moment op de ISK!

Bekijk ook

Respect

Lessuggesties projectweek

Noodklok

Grote druk op nieuwkomersonderwijs

Deel deze pagina