main-logo
Blogs
Blog Inspiratie NT2

Vloggen

LOWAN in gesprek met inspirerende NT2-docente

Birgitte van Soest
29 - 09 - 2023

Vloggen in Maastricht

Birgitte van Soest is LOWAN-adviseur, o.a. op het gebied van zorg en rekenen/wiskunde en werkzaam bij ISK Maastricht.

Birgitte gaat in gesprek met Nisa Coskun, een NT2-docente in hart en nieren die creatief is in het ontwikkelen van waardevolle NT2-opdrachten. Ze daagt de leerling uit verder te kijken dan het lesboek en doet dit op een eigentijdse manier.

Zo heeft Nisa op het Novo College in Maastricht voor de zomervakantie haar leerlingen een vlogopdracht gegeven:
Neem een vlog op van een bezienswaardigheid in Maastricht in tweetallen, presenteer daarover binnen 4 tot 6 minuten, waarbij ieder evenveel in beeld en aan het woord is.

Lesopdracht Vloggen in Maastricht

 

Nisa hoe is deze opdracht tot stand gekomen?
Ik heb gekeken naar manieren om opdrachten aan te laten sluiten bij de leefwereld van onze NT2-leerlingen. Het moest niet te moeilijk zijn, maar wel leuk en motiverend. Daarnaast moest het aansluiten bij de 21e-eeuwse vaardigheden die steeds belangrijker worden, vooral in het vervolgonderwijs.

Ik vind het heel belangrijk dat de leerlingen ook buiten de lessen NT2, veel Nederlands blijven spreken. Daarom wilde ik een opdracht bedenken die hen aanmoedigt dit te doen. Daarop is het idee van een vlog, gekoppeld aan een wedstrijd, ontstaan. Mooi is dat in deze opdracht ook ICT-vaardigheden, zoals het bewerken van video’s, geïntegreerd worden. Een ander doel was om de stad waarin ze wonen beter te leren kennen.
Ik heb de opdracht uitgewerkt en eerst als pilot toegepast in de route 3 uitstroomgroepen. Met het achterliggende idee dat mocht de opdracht een succes worden, het wellicht op schoolbrede schaal uit te gaan voeren.

Ik heb de opdrachtbeschrijving zo opgesteld dat leerlingen in tweetallen, naar eigen keuze, een vlog moesten maken, waarbij ik specifieke criteria had opgesteld voor de beoordeling. Zo was er een minimale en maximale tijdsduur, heb ik gekeken waar op gelet wordt bij de TOA spreektoets, en enkele van deze criteriapunten overgenomen. Daarnaast konden leerlingen bonuspunten verdienen als ze iemand bij de bezienswaardigheid interviewden.

Waren de leerlingen gelijk enthousiast toen ze de opdracht hoorden?
Eerlijk gezegd, niet iedereen, het grootste deel zag het wel zitten, sommige wilden zelfs meerdere bezienswaardigheden filmen of wisten ook gelijk hoe ze moesten editen en hoe ze te werk konden gaan. Een paar leerlingen moest ik een duwtje in de rug geven, uitleggen dat het er niet alleen omging dat ik als docent een filmpje wil zien maar dat het vooral voor hun eigen ontwikkeling was, zodat ze zich beter kunnen redden op straat met spreken.
De leerlingen wisten dat het om een prijsvraag ging, dat in de klas de beste filmpjes gekozen zouden worden en daarna een grote finale gehouden zou worden. De makers van de winnende vlog zouden een prijs krijgen. Natuurlijk wilde iedereen gelijk weten welke prijs, maar dit heb ik geheim gehouden en duidelijk gemaakt dat het niet alleen om de prijs ging, maar ook dat ze hiervoor een punt op het rapport zouden krijgen en het allerbelangrijkste: ze hun spreekvaardigheid met deze opdracht konden verbeteren.

Hoe heb je de grote finale georganiseerd?
Voor de grote finale heb ik de teamleiders, de coördinator en twee docenten gevraagd om in de jury plaats te nemen. Elk jurylid kreeg een beoordelingsformulier met daarin alle criteria opstonden. Leerlingen en jury zaten gezamenlijk in de aula om de vlogs te bekijken, gevolgd door de prijsuitreiking.
Bekijk de winnende video.

Ideeën en ontwikkeling materialen
Nisa, je bent voortdurend bezig te kijken hoe je het onderwijs zo mooi en leuk mogelijk kan maken voor de leerlingen, zodat ze echt zin krijgen om goed te leren, volgens mij loop je over van ideeën, klopt dat?
Ja, ik heb heel veel ideeën. Ik vind het leuk om materialen te ontwikkelen en nieuwe dingen uit te proberen. Ik hoef maar iets te zien op school en er komt een idee naar boven. Bijvoorbeeld als een leerling een woord niet weet, zoals tweede kamer of parlement, dan komen er meteen tig ideeën in mijn hoofd om hier een opdracht omheen te maken.
Nu ben ik bezig met het thema debatteren, leerlingen zetten in een schrijfkader hoe je iemand kan overtuigen en hoe je een betogende tekst maakt en dan probeer ik dit soort vaardigheden ook weer terug te laten komen in andere vaardigheden zoals spreken, gesprekken voeren, luisteren en dan probeer ik daar voor mezelf een lessen reeks van te maken. Ik richt me vooral op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Inspirerende docent
In mijn hoofd gaan zoveel meer ideeën rond die ik probeer uit te werken en met andere collega’s bespreek. Bijvoorbeeld een schrijver uitnodigen met de kinderboekenweek, per niveau leesboeken bestellen en iedere leerling in een klas hetzelfde boek laten lezen waar dan verwerkingsopdrachten aan gekoppeld worden, een Leeswedstrijd op niveau houden en ga zo maar door…. Ik deel mijn lesmaterialen graag met iedereen die ze wil gebruiken. Ideeën uitwisselen is namelijk superhandig, we leren veel van samenwerken met elkaar, dat zou heel erg centraal moeten staan in het onderwijs.

Wanneer ik zie dat een nieuwe opdracht een succes wordt vind ik dat fijn, is het geen succes is dit niet erg, dan neem ik het mee als leermoment.
Ik vraag mijn leerlingen regelmatig een feedbackformulier in te vullen. Zo krijg ik feedback op mijn lessen en dat neem ik dan weer mee in mijn lesvoorbereidingen.

Deel deze pagina