main-logo
Blogs
Blog LOWAN

In het mbo

In gesprek met docenten

Birgitte van Soest
10 - 04 - 2023

Versterken verbale communicatie op mbo vergroot kansen ISK-leerling

Birgitte van Soest is LOWAN-adviseur, o.a. op het gebied van zorg en rekenen/wiskunde en werkzaam bij ISK Maastricht.

Vandaag ben ik in gesprek gegaan met Narina Eminova, mbo docent bij Helpende zorg en welzijn niveau 2 van Vista College in Maastricht. Een bijzondere, daadkrachtige docent die vol passie en drive lesgeeft aan Nieuwkomers op het mbo.

Wie is Narina Eminova?
Ik ben moeder van drie kinderen, geboren in Azerbeidzjan, in Bakoe. Ik ben nu ongeveer 24 jaar in Nederland. Op dit moment ben ik docent op het ROC Vista College in Maastricht en verzorg lessen Nederlands, Rekenen en NT2.

 

 

Destijds ben ik in Nederland gestart met 2 jaar ISK onderwijs van daaruit doorgestroomd naar vmbo-tl vervolgens mbo 2, 3 en 4 economie opleiding gevolgd en Accountancy op Hogeschool Zuyd gestudeerd. Na mijn studie heb ik 7 jaar gewerkt op een accountantsbureau.

Waarom de switch van accountancy naar NT2 onderwijs?
Na lang worstelen wist ik dat, hoewel ik goed in economie was, het beroep mij niet genoeg aansprak om er verder in door te gaan. Ik ben gaan nadenken waar mijn interesse zou liggen voor de lange termijn en kwam eropuit dat ik iets met anderstaligen wilde gaan doen. Eerst ben ik als vrijwilliger bij vluchtelingenwerk aan de slag gegaan als onderwijsassistente, vervolgens werd ik intaker. Ik testte anderstaligen voordat ze met inburgering konden beginnen. Tegelijkertijd heb ik op een ISK gesolliciteerd waar ze mij in eerste instantie niet wilden aannemen daar ik alleen een bevoegdheid bedrijfseconomie had. Daarop besloot ik in Leuven Didactiek voor anderstaligen te gaan studeren waarna ik wel mocht starten als docent NT2 op de ISK in Maastricht. Hier heb ik vijf jaar gewerkt.

Wat is in jouw ogen het moeilijkste voor een leerling bij de doorstroom van ISK naar het mbo?
Het moeilijkste is dat ze verbaal nog niet sterk genoeg zijn. De overstap na twee jaar ISK is een grote drempel voor studenten. Zelf vind ik het lastig, niet fijn en niet eerlijk dat studenten al na twee jaar door moeten stromen naar reguliere scholen. Ze zijn vaak nog niet rijp genoeg, met name wat betreft het spreken heeft zo’n 80% van ISK-studenten moeite.

Jij bent twee jaar geleden met een pilot gestart, kun je me daar wat meer over vertellen?
In 2019 ben ik begonnen op Vista College les te geven, het viel mij op dat de nieuwkomers en reguliere studenten bij elkaar in de klas zaten. Nieuwkomers vroegen vaak ‘Mevrouw kunt u even komen?’ zodat ze mij heel zachtjes een vraag konden stellen. Ze wisten dat ik ook op een ISK school lesgegeven had, dat gaf een band, ze voelden dat ze mij konden vertrouwen. Ze schaamden zich om de vragen in het openbaar te stellen, bang om uitgelachen te worden soms voor de vraag zelf, soms omdat ze de vraag niet in correct Nederlands konden formuleren. Vaak durfden ze pas na de les naar mij toe te komen. Dit deed mij pijn, want deze studenten hebben geen ruimte om zich te kunnen ontwikkelen Als je geen vragen stelt, kom je niet verder. Waardoor ze op het einde van de opleiding door taalgebrek niet op tijd een diploma kunnen behalen. Toen dacht ik, hé dit gaat niet, hier moet een andere oplossing voor komen!

Eigenlijk doordat ik zelf op de ISK gezeten heb als student en er lesgegeven heb, weet ik dat nieuwkomers zich veilig voelen bij nieuwkomers, dan kunnen ze zichzelf zijn, en durven ze vragen te stellen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik naar de opleidingsmanager gestapt ben en gevraagd heb of het niet mogelijk is om homogene groepen te maken. Alle nieuwkomers bij elkaar, het is helemaal niet erg dat ze een minderheid vormen, zo nodig kan de klas aangevuld worden met zwakke Nt1 reguliere leerlingen.
In 2020-2021 zijn we met een homogene groep gestart. Mijn klas bestond uit 11 nieuwkomers, natuurlijk zeiden ze in het begin waarom zitten wij weer allemaal samen zoals op de ISK? Ik heb ze allemaal uitgelegd waarom ze bij elkaar zaten, gelukkig stroomden kort daarop nog twee leerlingen vanuit een reguliere klas in die vertelden dat in hun vorige klas alles veel te snel ging, ze geen vragen durfden te stellen en ze heel blij waren in deze klas. Studenten gaven op het einde van het tweede jaar aan: ‘Wat fijn dat ik hier in de klas heb kunnen zitten. Als ik in een reguliere klas had gezeten, had ik niet zoveel vragen durven stellen. Docenten weten hoe ze les moeten geven, het tempo is lager, er wordt meer aandacht besteedt aan vakjargon, dit is echt maatwerk wat wij aangeboden hebben gekregen’.

Wat zijn de grote veranderingen die je opvallen bij de leerlingen?
De grote veranderingen zijn met name verbaal. Zo kwam een student laatst bij mij en zei: ‘Narina zo sprak ik niet twee jaar geleden in het Nederlands hè, ik vind dat mijn Nederlands heel erg vooruitgegaan is hè?’ Dus verbaal, durven communiceren.

Zijn er genoeg contactmomenten samen met Nederlandse studenten?
Het is niet zo dat we binnen het mbo een ISK gevormd hebben. Nee, dat is niet zo, de kern lessen zijn alleen met nieuwkomers, maar er zijn ook wekelijks keuzeonderdelen en andere vakken tezamen met reguliere leerlingen.

Jouw leerlingen behalen goede resultaten, meerdere willen doorstromen naar niveau 3 en 4 wat maakt dat ze nu wel kunnen aarden in een reguliere klas?
Klopt, vier studenten hebben zich al aangemeld bij niveau 4, de anderen gaan naar niveau 3, ze zijn allemaal al aangenomen. Niveau 2 is voor hen een tussenstation waar ze bij kernvakken samen zijn, zichzelf durven zijn. Je kan pas een taal leren als je je veilig voelt, ze zijn in de klas veilig, daardoor kunnen ze de taal sneller leren. In de keuzevakken zitten ze met reguliere leerlingen waardoor ze ervaringen op kunnen doen, ze zijn goed voorbereid op lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren, ze zijn verbaal heel erg vooruit gegaan.

Hoe heeft het Vista College deze pilot ontvangen? Hoe zien je collega’s dit?
We zijn eerst in Maastricht begonnen, de docenten zijn hier hartstikke enthousiast, ook voor hen geeft het houvast. Voorheen moesten ze in een gemixte klas lesgeven wetend dat je voor sommige studenten tekortschoot, maar daar was geen oplossing voor. In een gemixte klas gaan sterkere studenten zich irriteren aan extra uitleg voor nieuwkomers. De docenten weten nu dit is een Nt2 klasje, hier moet ik aan mijn tempo gaan denken, hier moet ik mij vooraf realiseren welke woorden de nieuwkomers niet kennen, waar moet ik bij stil staan over hoe ik iets kan overbrengen. We zijn meer nu meer aan het differentiëren binnen de opleiding zou ik zeggen.

Wat is jouw droom voor de nabije toekomst binnen het mbo voor nieuwkomers?
Mijn droom is dat wij nieuwkomersstudenten helpen een plaats te verwerven binnen onze maatschappij dat wij ze de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen en niet meteen afwijzen als iets niet lukt of niet naar wens verloopt. Wat wij op dit moment doen voor de nieuwkomers is nog lang niet genoeg. Laten wij in ieder geval ervoor zorgen dat deze succesvolle pilot bij ‘Helpende zorg en welzijn niveau 2’ Vistabreed opgepakt gaat worden binnen alle opleidingen.

Pilot NT2 Vista College Maastricht

Tweede pilot ‘Helpende Zorg en Welzijn niveau 2’ op Vista College in Maastricht. Hoe pakken ze dit aan? Leerlingen en docent aan het woord.

Bekijk de video

 

Deel deze pagina