main-logo
Blogs
Blog School-maatjes

zomervakantie

Ondersteuning leerlingen buiten schooltijd.

Björn Schouten
24 - 10 - 2023

School-maatjes

School-maatjes ondersteunt leerlingen buiten schooltijd

School-maatjes organiseert activiteiten en lessen voor VO-leerlingen die wat meer sociale interactie kunnen gebruiken. Afgelopen zomervakantie vond in West-Friesland de Internationale Zomerweek plaats, speciaal voor leerlingen met een vluchtelingenachtergrond en andere nieuwkomers. Dat trok onder meer de aandacht van NOS, die een korte reportage maakte.

Hester Gersonius interviewt oprichter en coördinator Björn Schouten. Hij vertelt meer over dit bijzondere initiatief.

Hoe is het idee voor de Internationale Zomerweek ontstaan?
De scholen met wie wij samenwerken vertellen ons waar de problemen zitten en waar ze tegenaan lopen. Één van de dingen die wij hoorden, was dat vooral internationale leerlingen heel weinig te doen hebben in de zomervakantie. Omdat ze zelf niet op vakantie kunnen gaan, of omdat ouders geen tijd voor ze hebben. Zij staan daardoor stil in hun taal- en sociale ontwikkeling. Toen is het idee voor de International Zomerweek ontstaan.

Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Er worden wel vaker dingen georganiseerd voor kwetsbare jongeren, maar wat we zien is dat de internationale leerlingen daar vaak niet terechtkomen. Omdat ouders er niet uitkomen met de taal of geen sociaal netwerk om zich heen hebben. Daarom hebben we aan de mentoren gevraagd: voor welke leerlingen denk je dat dit project waardevol is? Toen kwamen er al snel veel aanmeldingen. Niet alleen van leerlingen van de Eerste Opvang Anderstaligen-scholen (ISK’s), maar ook van andere internationale leerlingen uit de regio. Uiteindelijk deden er 75 leerlingen van 15 verschillende nationaliteiten mee. Een groot aantal vluchtelingen uit Syrië of Oekraïne, maar ook leerlingen die op een andere manier in Nederland terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld door werk van hun ouders. Voor hen geldt ook dat ze in de vakantie heel weinig te doen hebben.

Hoe begeleiden jullie deze jongeren?
We hebben deze week 10 begeleiders ingezet en twee tolken. De voertaal is Nederlands; de tolken ondersteunen vooral als de leerlingen dingen niet begrijpen. We zetten verschillende nationaliteiten bij elkaar en moedigen ze aan om Nederlands met elkaar te praten als ze even terugvallen in hun eigen taal. Omdat iedereen op een ander niveau zit, leren ze van elkaar. We merken wel verschillen in culturen, maar het is leuk om te zien dat ze elkaar na een aantal dagen in zo’n week meer gaan opzoeken. Dat ze het leuk vonden was wel te zien, want ze waren er gewoon iedere dag!

Jullie bieden de week aan de scholen en leerlingen kosteloos aan. Hoe werkt dat?
De School-maatjes activiteiten worden normaal gefinancierd vanuit scholen, maar omdat dit een vakantieproject was, kon dat niet. We zijn in gesprek gegaan met verschillende gemeenten in de regio en hebben ons plan gepresenteerd. Daarmee hebben we ze enthousiast gekregen voor de Internationale Zomerweek, want we vonden het vanuit kansengelijkheid belangrijk dat ouders en leerlingen hier niets voor moesten betalen. Alle activiteiten maar ook het vervoer en het eten en drinken werden dus door de verschillende gemeenten aangeboden.

De Internationale Zomerweek vond nu plaats in West-Friesland. Zouden jullie het in principe overal kunnen organiseren?
We zien dat die behoefte er overal in Nederland is en in principe kunnen wij dit elke vakantieweek organiseren, in samenwerking met de scholen. De toegevoegde waarde die wij brengen is dat we alles voorbereiden, samen met gemeenten de plannen doornemen en ook de uitvoering bij de school uit handen nemen. Je zou kunnen zeggen, kunnen leraren dat niet doen? Maar die mensen wil je na een jaar hard werken niet nog extra belasten. Mochten andere scholen dit ook eens met ons samen willen organiseren in een vakantie, dan wil ik ze wel helpen.

Tot slot: hoe vinden de jongeren het zelf?
Ze zeiden: “We willen wel meedoen, maar niet als het school is.” Daarom werd het meer een kamp, met diverse activiteiten. Op de eerste dag is het nog best stil in de groep. De tweede dag leren ze elkaar een beetje kennen, zie je dat ze nummers uitwisselen en elkaar meer opzoeken. Daarna werd het alleen maar gezelliger. De positieve reacties van ouders en leerlingen op het project (ja, ze vervelen zich écht tijdens de vakanties en ouders weten ook vaak niet wat ze met hen aan moeten) zijn hartverwarmend. We hebben echt verschil kunnen maken voor deze jongeren!

Website School-maatjes

Deel deze pagina