main-logo
Blogs
Blog 2

De eerste weken afstandsleren ISK-leerlingen

De auteur neemt je mee met haar ervaringen als coördinator van de ISK Deventer

Fura Grol
25 - 03 - 2020

ISK Deventer een nieuwe lesweek

Fura Grol is coördinator van de ISK Etty Hillesum Lyceum Deventer

Laptops voor leerlingen

Zondagochtend ben ik aan het nadenken hoe we laptops kunnen regelen voor onze leerlingen. Wat staat er op de site van Stichting Leergeld? Niet iedereen kan via hen een laptop krijgen; de leerlingen moeten in Deventer wonen. Vallen de AZC leerlingen daaronder? Die zijn vaak nog niet ingeschreven bij de gemeente. Wat staat er in de brief van de minister om laptops te kunnen verstrekken aan leerlingen die geen laptop hebben? Ik stuur een mail naar mijn directeur, hoe kunnen we de laptops via Sivon (dit is een samenwerking tussen Schoolbesturen) kunnen regelen.

 

Ik maak een lijst van onze leerlingen om te inventariseren wie er zelf een computer heeft, wie een laptop van school kan lenen, wie een laptop via Stichting Leergeld zou kunnen krijgen en voor wie we via de regeling van het ministerie iets moeten regelen. En ik inventariseer wie er geen/slechte Wifi heeft, want ook dat is een probleem.

Voorbereidingen nieuwe lesweek
Zondag middag weer app-verkeer over het uitdelen van pakketjes voor de beginners. Wie komt er hoe laat? Wie haalt de kopieën op bij de repro. Verkouden leerlingen en docenten komen niet. Ik dus ook niet want ik hoest, maar ben gelukkig niet ziek.
Een collega maakt zondagmiddag grammaticatoetsen met Google Forms. Binnen Forms kun je kiezen tussen formulier en quiz. Ze test beide met de collega’s en of het lukt via Whatsapp op de telefoon. Quiz blijkt ingewikkeld. Formulieren gaat goed is de conclusie. De eerste vraag in de toets moet wel zijn: Wat is je naam? Anders is het moeilijk achterhalen van wie de antwoorden komen.
En er komt een vraag van de stagebegeleiders van het ROC. Wat kunnen de MBO-stagiaires doen? Ik vraag het mijn collega’s. Bij sommige collega’s kunnen ze telefonisch een paar leerlingen begeleiden.
Maandag is steeds overleg over de leerlingen via de Whatsapp. Ik probeer iets van les te geven via app en Teams. Het lukt mij niet de leerlingen in Teams te krijgen. Ik bel met een aantal leerlingen. Het is te moeilijk om in Teams te komen. Met 2 is het gelukt. Een andere dag misschien weer een paar erbij .. Mijn collega’s proberen het ook. Ik stuur een leerling de nakijkbladen via mail op, omdat ze het hoofdstuk af heeft. Een collega is het wel gelukt zijn leerlingen in Teams te krijgen. Er is dus hoop!
Er belt een collega van een ISK school uit de buurt om te sparren hoe dingen aan te pakken.
’s Middags overleg ik via Skype en ik ga de leerling-besprekingen van dinsdag voorbereiden.

Overleg en doorstroom
Op dinsdag heb ik heel veel overleg. Afspraken in Teams met de mentoren van 2 locaties. We spreken o.a. af dat we geen pakketten meer laten ophalen op school. Dat past niet bij de huidige stand van zaken. We gaan materiaal brengen als het nodig is. En daarna heb ik een aantal leerling- besprekingen met mentoren om de adviezen voor volgend schooljaar te bepalen. We sturen een brief met de adviezen naar de ouders aan het eind van de week, de mentoren bellen om de adviezen toe te lichten en ik wil de leerlingen in hun mail een link sturen van de nieuwe LOWAN filmpjes over de ISK en het Nederlandse onderwijssysteem. Dat helpt bij het geven van advies op afstand! We hebben het schoolsysteem al vaak uitgelegd, maar het blijft moeilijk. Deze filmpjes kunnen de leerlingen en hun ouders vaker zien als ze willen en de ondertitels kunnen in hun eigen taal gezet worden! (Er komt deze week ook een Arabisch en Engels gesproken versie.)

LOWAN pagina met alle video’s over ISK en NL onderwijssysteem

‘s Avonds nog even op Facebook en ik vind waardevolle informatie zoals de deadline van 26 maart voor het aanvragen van de laptops bij Sivon….
En ik vind duidelijke Corona regels voor in de groepsapps van onze leerlingen. Morgen weer een dag met meer leerling-besprekingen.

Anderen bekeken ook

Video's

ISK en het Nederlandse onderwijssysteem

Deel deze pagina