main-logo
Blogs
Blog 19

Inspiratie voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

De auteur neemt je mee met haar ervaringen als coördinator van de ISK Deventer

Fura Grol
19 - 04 - 2022

Inspiratie voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Fura Grol is coördinator van de ISK Etty Hillesum Lyceum Deventer en werkt 1 dag/week voor LOWAN-vo

Verder met opzetten van nieuwe groepen voor Oekraïners.
We zijn afgelopen week gestart met een 3e groep voor Oekraïners en een 4e groep staat in de steigers.
De derde groep voor Oekraïners is alvast gestart met nog weinig leerlingen deze week, er kwamen steeds leerlingen bij. De collega’s konden zo op een rustige manier kennismaken met de leerlingen. Nu zijn er 11 leerlingen in deze nieuw groep. Er draaien al 2 volle groepen met Oekraïense leerlingen bij ons. Dit naast 12 al bestaande ISK groepen.

 

Docenten en aanbod voor ondersteuning
Er zijn weer veel gesprekken gevoerd met mogelijke docenten voor nieuwe groepen. Veel mensen geven aan eerst een dag mee te willen kijken in een groep om een beeld te krijgen van hoe het werk eruit ziet. Dat regelen we natuurlijk.
We hebben veel aanbod voor extra ondersteuning. Een docent die als groepsdocent kan werken is lastiger te vinden.

Extra groep in de steigers

Toch hebben we ook de 4e groep nu in de steigers staan voor leerlingen die na de meivakantie zich aan zullen melden. Zo zijn we de aanmeldingen tot nu toe steeds voor! En hebben we meteen plek voor leerlingen die aangemeld worden.
De huidige opvanglocatie in Deventer is nog niet vol. Daar komen steeds gezinnen bij. Eind mei komt er nog een 2e opvanglocatie in Deventer voor 200 mensen. En daarnaast zijn er dagelijks aanmeldingen van leerlingen vanuit gastgezinnen in Deventer en de regio rondom Deventer. We gaan dus nog even door met opzetten van nieuwe klassen.

Extra lokalen
De extra lokalen zijn deze week in gebruik genomen. Deze week kwam veel materiaal dat we besteld hadden; kasten, bureaus, bureau stoelen, borden. Op goede vrijdag zijn de extra lokalen helemaal ingericht door de collega’s, inclusief posters en planten! We missen nu alleen nog extra laptops voor als we nieuwe aanmeldingen krijgen, maar daar wordt aan gewerkt.

Programma deels normaal ISK

De leerlingen mogen kiezen per les of ze Oekraïense lessen online volgen of Nederlands doen. Nu blijkt dat de meeste leerlingen toch kiezen voor Nederlands nu. In elke klas zijn een aantal leerlingen die wel hun online lessen in de Oekraïne blijven volgen. We proberen ook andere vakken aan te bieden.
1 klas heeft ons volledige ISK rooster met naast NT2, ook techniek, verzorging, muziek, drama, beeldende vorming en sport.
Bij de klassen die we nu starten proberen we deze vakken ook zoveel mogelijk in te roosteren. We zijn al goed op weg. Sport is nog niet gelukt voor de nieuwste klassen, maar de leerlingen mogen al wel naar het jongerencentrum naast onze school. Hier zijn ook sportmogelijkheden. Er zijn extra vrijwilligers aangetrokken voor onze leerlingen.

Veel gaat goed met de leerlingen, ondanks alles

Er zijn ook aandachtspunten. De meeste leerlingen komen elke dag naar school, maar er zijn ook leerlingen waarbij sprake is van verzuim. Dat zijn we aan het stroomlijnen met de opvanglocatie. Er is nog contact nodig met de leerplichtambtenaar volgende week om te kijken wat haar rol kan zijn.
Deze week waren er leerling-besprekingen. We hebben de groep met Oekraïners die het eerst is gestart meegenomen bij deze leerlingbespreking. Er zijn in deze klas een aantal leerlingen waar zorgen zijn over de thuissituatie. Dit zijn vooral zorgen rond opvoedingsproblemen. We moeten kijken of we hulplijnen kunnen gaan inzetten hiervoor.

Expertise delen

Andere steden uit de regio van Deventer belden ons om te vragen hoe wij het onderwijs aan de Oekraïners vormgeven.
De Deventer krant de Stentor maakte een artikel over het opvangen van de Oekraïense kinderen in Deventer en onze gezamenlijke aanpak van de kinderopvang, de taalschool voor Nieuwkomers PO en de ISK.
Op onze extra ISK locatie kwamen alle directeuren van het voortgezet onderwijs in Deventer vergaderen, om zo even de sfeer te proeven bij ons.

Online inspiratiebijeenkomst VO-raad, meld je aan
Donderdag 21 april  is er een online inspiratiebijeenkomst van de VO raad waarbij de ISK in Arnhem en de ISK in Deventer hun aanpak delen met geïnteresseerden. Ook LOWAN doet hieraan mee.

Inspiratiebijeenkomst VO-raad i.s.m. LOWAN

De andere ISK klassen

De ‘gewone’ ISK klassen hadden deze week een projectweek met verschillende thema’s voor verschillende klassen. De 2e fase leerlingen hadden een week met lessen over discriminatie en WO II. 2 ISK-klassen hadden een week lang een samenwerking met een 2 HAVO-klas, met bezoek openluchtmuseum, samen sporten, samen eten en presentaties.
Voor het thema ‘Feest’ bij de startgroepen hadden we 2 dagen workshops met dans, rap, striptekenen, percussie en fotografie. Andere startgroepen hadden activiteiten rond het thema geschiedenis met een stadswandeling en een bezoek aan de bibliotheek.

Volgend schooljaar
We zijn als school ook alweer bezig met volgend schooljaar. De grote vraag is; waar houden we rekening mee? Blijven deze nieuwe leerlingen nog na de zomervakantie? Voorlopig ziet dat er wel naar uit.

Bekijk ook

Informatie

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

Inspiratie

Praktijkvoorbeelden

Deel deze pagina