main-logo
Blogs
Blog 15

Op school en afstandsleren ISK-leerlingen

De auteur neemt je mee met haar ervaringen als coördinator van de ISK Deventer

Fura Grol
29 - 03 - 2021

Hier worden we blij van

Fura Grol is coördinator van de ISK Etty Hillesum Lyceum Deventer

Fysiek op school
We zijn nu weer een paar weken fysiek op school. Met kunst en vliegwerk zijn onze ISK leerlingen er allemaal elke dag; 32 uur les per week! Bij 2 klassen werken we met 1 klas in 2 lokalen, sommige lessen gaan prima, maar het werken in 2 lokalen is wel een uitdaging . Wel moet af en toe een docent getest worden, of moet en zoon of dochter van een docent in quarantaine en dan moeten we lessen opvangen. Soms moet een leerling in quarantaine. Maar over het algemeen kunnen we dus fysiek les geven nu. Heel erg fijn!

 

Sport
Bij onze sportlessen gaan normaal meer dan de helft van de leerlingen naar het zwembad voor zwemles, maar de zwemlessen mogen nog niet voor onze leerlingen (wel tot 12 jaar, maar niet vanaf 12 jaar). Nu hebben we dus een uitdaging met beschikbare plekken om te kunnen sporten.

Een turnvereniging heeft op het schoolplein van onze kleine locatie een tent neergezet. Zij trainen daar vanaf 15 uur, omdat zij niet in een zaal mogen trainen. Wij kunnen de tent gebruiken als extra sportplek i.p.v. het zwembad. Daarnaast kunnen leerlingen er overdekt pauze houden bij slecht weer! Ook kunnen we de zaal van de vereniging gebruiken, want scholen mogen wel in een zaal sporten. Op deze manier hebben we toch weer wat plekken om te kunnen sporten!

Verder heeft een collega een mooi project bij verzorging voor ‘gezond gedrag’. De leerlingen trainen om 5 km te kunnen hardlopen. Ze heeft leerlingen trainingsschema’s gegeven en er zijn peer-trainers. Ze lopen -op afstand- rondjes om de school, elke keer een extra rondje tot ze bij 5 km zijn. In april zijn er momenten gepland om de 5 km tijden te registreren. Dit hardlopen is in plaats van de IJsselloop in Deventer waar we de laatste jaren aan meededen.

Succesvolle oud-leerlingen
We hebben in de online lesperiode een verzoek gekregen van een oud-leerling die voor zijn HBO opleiding presentaties wilde geven aan onze ISK leerlingen over zijn weg van ISK naar HBO. Dat was erg leuk. Nu loopt dezelfde oud leerling stage bij Vluchtelingenwerk en heeft contact met ons gezocht over een mooi project waar onze leerlingen aan mee kunnen doen: Project Vluchtelingenwerk
En een oud leerling stond in de krant met een succesvol onderwijs verhaal:
Rama Alfares

Vragen om samen te werken
We hebben verschillende vragen gekregen van mensen buiten onze ISK om samen te werken met onze ISK leerlingen. Contact met Nederlanders is lastig voor ISK leerlingen, dus deze verzoeken zijn altijd erg leuk. We hebben verzoeken gekregen van zeer verschillende kanten: samenwerken met een basisschool, de samenwerken met de bovenbouw H/V , het Vluchtelingenwerk-project van de oud-leerling en een Kamerlid wil praten met onze leerlingen.
Alleen … met corona is fysiek kennismaken niet mogelijk. Dus wat we online kunnen organiseren kunnen we ook echt gaan doen, de andere verzoeken schuiven we nog even voor ons uit.

Uitstroom en NT2 expertise
We zijn in deze periode alweer bezig met de uitstroom voor komend schooljaar. We praten bijv. met het praktijk onderwijs voor volgend schooljaar. Er zijn leerling-besprekingen. Leerlingen worden aangemeld voor het ROC en voor het voorgezet onderwijs in plaatsen buiten Deventer.
We hadden een overleg met de VMBO bovenbouw over de uitgestroomde leerlingen vanuit het ISK van de afgelopen jaren. Er is behoefte aan NT2 steun voor ex-ISK leerlingen. Er kwam ook een vraag van een samenwerkingsverband over steun voor uitgestroomde ISK leerlingen naar andere locaties. Daar gaan we mee aan de slag de komende tijd om dit beter te organiseren voor komend schooljaar.

Overleg met OCW
Ik mocht afgelopen week aanschuiven bij een digitaal overleg met OCW over de besteding van de gelden die besteed gaan worden in het onderwijs vanwege corona. Fijn dat de behoefte in het werkveld wordt gepeild! Hopelijk komt er snel duidelijkheid zodat we met de invulling aan de slag kunnen.

Nieuwe klassen
We hadden net een 10e klas opgestart per 1 maart en nu starten we per 6 april klas 11. Er zijn bij ons weer veel nieuwe aanmeldingen de afgelopen weken. Het plaatsen van de nieuwe leerlingen is erg ingewikkeld nu er een beperkt aantal leerlingen in een lokaal kunnen op 1,5 meter. Nu met de 11e groep kunnen we alle aanmeldingen meteen weer een plek geven! En met de nieuwe collega’s loopt het erg goed! Heel erg fijn dat we alle nieuwe leerlingen zo een goede start kunnen geven in het Nederlandse onderwijssysteem!

Anderen bekeken ook

Meer geld

Nationaal Programma Onderwijs en nieuwkomers

Zomerschool

Extra ondersteuning doorstroom

Inspiratie

Doorstroom ISK-regulier onderwijs

ISK

Het Nederlandse onderwijssysteem

Deel deze pagina