main-logo
Blogs

Ondersteuning AMV

De auteur neemt je mee met haar ervaringen als coördinator van de ISK Deventer

Fura Grol
18 - 03 - 2024

Extra ondersteuning AMV op ISK

Fura Grol is coördinator van de ISK Etty Hillesum Lyceum Deventer en werkt 1 dag/week voor LOWAN-vo

100 AMV-ers op school
Net als de meeste ISK’s in Nederland zijn we flink gegroeid. En wij hebben sinds dit schooljaar 100 leerlingen die zonder ouders in Nederland zijn (AMV-ers) op school.
Eva Klooster heeft een artikel geschreven over AMV-ers op de ISK.
Heel herkenbaar voor ons.

 

Zorg voor AMV-ers op school
Eva schrijft dat ISK’s steeds meer signaleren dat AMV-ers gedemotiveerd zijn en dat het verzuim bij hen toeneemt. Zij constateert dat ze basisvoorwaarden voor leren missen.
Veel ISK-docenten herkennen dat leerlingen met een traumatisch vluchtverleden plotseling heel boos kunnen worden of juist ‘als verlamd’ in de klas zitten. Dit is zo herkenbaar voor ons! Wij als ISK moeten hier iets mee, want dit vraagt veel van ons als ISK. Er gebeurt steeds van alles, maar we willen de positieve sfeer op school behouden.

Een aantal mogelijke acties uit het artikel

Voor een aantal benoemde acties zie ik bij onze ISK mogelijkheden. Met name voor deze punten:

  • momenten van echte aandacht creëren
  • positief benaderen
  • ouders betrekken
  • het belang van sport

Sport
De laatste tijd vonden we na wat zoeken een aantal organisaties die iets kunnen betekenen voor onze leerlingen. Via de subsidie ‘School en omgeving’ en het project ‘Wereldmeiden en Wereldgozers’ kunnen we sport organiseren buiten de school op maandag- en dinsdagmiddag. Sport is een goede uitlaatklep voor AMV-ers en ze maken ook goed gebruik van deze mogelijkheid!

Schoolontbijt
Veel jongeren komen zonder eten op school. Dit heeft effect op het kunnen focussen op de les. Sinds kort hebben we de subsidie voor het schoolontbijt aangevraagd. We bieden dit aan om 10.30 uur. We hebben een Turks cateringbedrijf die ons heerlijke (Turkse) broodjes, fruit, groente (tomaat en komkommer), eieren en ayram (yoghurtdrank) levert. Iedereen kan nu iets eten!

Externe jongeren organisaties
Bij ons is het Jongerenwerk gestart, met Impacter. Impacter heeft tot doel leerlingen met buitenschoolse activiteiten sociaal-maatschappelijk te activeren en te laten oriënteren. 8 leerlingen van ons zijn 1 dag per week op pad met hen. Hiermee krijgen ze meteen ook een flinke hoeveelheid echte aandacht.

HBO stages
Er zijn een aantal HBO-studierichtingen die graag kennismaken met onze doelgroep. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden. De opleiding Saxion social work komt volgende week om met onze 16+ leerlingen (1 klas) en 15 studenten toegepaste psychologie samen ‘het paspoort voor succes’  in te vullen en daarna te inventariseren wat deze leerlingen van daaruit voor wensen hebben om een plek te vinden in de samenleving. Ook dit levert fijne individuele aandacht voor onze leerlingen op. Met de andere HBO-opleiding toegepaste psychologie kijken we nog naar een samenwerkingsvorm.

MDT extra (Maatschappelijke dienstijd)
Voor een aantal leerlingen is een full-time lesprogramma erg veel en zou stage buiten school een goede aanvulling zijn. Hiervoor starten we een aantal MDT-extra trajecten op. Dan kunnen deze leerlingen naast lessen op school ook leren buiten school, d.m.v. een stage, op een meer praktische manier.

En verder 
GGD: We hebben een aanbod van de GGD om seksuele voorlichting te geven op school per taalgroep met tolk, jongens en meisjes zijn gescheiden. De GGD komt 3 maal per taalgroep.
R&W: We zijn bezig met het starten van Rots en Water trainingen voor de leerlingen.
Maatjesproject: Daarnaast zijn we bezig (ook voor niet AMV-ers) met interne stages, buddy to buddy maatjesproject (i.s.w met 3 HAVO).
Intake: En bij de intake vraag ik tegenwoordig de telefoonnummers van de ouders die nog in het buitenland zijn, zodat we ouders ook kunnen betrekken bij school!

Zorgcollega’s en plek
Wat ook nodig was door de groei van de ISK en het veranderen van de doelgroep is dat het zorgteam versterkt moest worden. We hebben nu extra personeel en een ‘studiecentrum’ waar de zorg zit en dat ook ingezet kan worden als een rustige plek voor leerlingen die dat even nodig hebben om welke reden dan ook.

Met dit alles hopen we de AMV-ers een zo goed mogelijke tijd te geven op school, zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen op de ISK!

Bekijk ook

AMV

Zorg voor AMV's op ISK

Maatjesproject

Maatjesprojecten op ISK

Deel deze pagina