main-logo
Blogs
Blog 6

Aandacht voor leerlingen is voorwaarde Nederlands leren

Zo goed mogelijk doorgaan met het Nederlands leren! Denken in mogelijkheden en kijken naar wat er kan.

Joanne Vuijk-Koudijzer
11 - 05 - 2020

Afstandsleren en voorbereiden op heropening

Joanne Vuijk-Koudijzer is teamleider ISK Barneveld en heeft op meerdere studiedagen van LOWAN-vo workshops over differentiëren verzorgd.

Weer begonnen…
Na twee heerlijke weken van rust, was het weer even omschakelen naar werk. Eerlijk gezegd zag ik er best een beetje tegenop om weer afstandsonderwijs te gaan geven. De weken voor de vakantie waren behoorlijk stressvol en ik merk ook aan mijn team dat we er nu echt aan toe zijn de leerlingen weer te zien. Maar helaas! En dus zetten we met elkaar de schouders er weer onder!

 

Mijn team heeft ook een goede vakantie gehad. Ze zijn goed uitgerust en bijgekomen. En ze merkten in de vakantie hoe moe ze eigenlijk waren. De komende vier weken gaan we weer verder met afstandsonderwijs en ondertussen maken we ons klaar voor de heropening van de ISK om nog 7 weken op een andere manier les te geven. Ook dit gaat weer een andere energie van ons vragen. Daarom is het belangrijk goed voor onszelf te blijven zorgen. De zon helpt daar zeker bij!

Heropening
Elke week vergaderen we over de heropening. We nemen elke week een ander onderwerp erbij, zoals organisatie, hygiëne, inhoud van de lessen, combinatie met andere lessen, afstemming met de VO-school. Deze week ging het over de ‘organisatie’. Eigenlijk kwamen we vrij snel met een plan en een rooster. Ook regels, afspraken en routes zijn besproken. Helaas zijn we afhankelijk van de afspraken die de rest van de school maakt. We zitten in een school met 2000 VO-leerlingen. Een grote school dus en voor hen een hele operatie om met een goed plan te komen. Afstemming is noodzakelijk. Daarnaast wordt de school ook verbouwd wat voor de nodige onrust zorgt. De lijntjes zijn kort, maar ik merk ook dat we de ISK-groep steeds onder de aandacht moeten brengen en dat ze niet te vergelijken zijn met de andere VO-leerlingen die in de school rondlopen. ISK-leerlingen snappen lange mailtjes met afspraken niet; ze kunnen emotioneel reageren op geluid van de verbouwing; ze hebben duidelijke uitleg nodig, door middel van een filmpje bijvoorbeeld. Dit vraagt zeker de nodige tijd en aandacht!

Concrete uitwerking
We besluiten met groepjes van 5 te gaan starten. De VO-school waar we in zitten, gaan met 10 leerlingen starten. Moeten we daar ook in meegaan? Of toch vasthouden aan 5? Alles heeft voor- en nadelen. Met kleine groepjes is er gerichte feedback en aandacht en hoeft er minder gedifferentieerd te worden. Met grotere groepen kun je meer uren lesgeven. Ook komen we tot de conclusie dat de info/wetenschappelijk bewijs over mogelijk besmettingsgevaar voor misschien maar voor 50% aanwezig is. En daarop moeten wij een 100% aanpak hebben. Dit kan eigenlijk niet. We erkennen dat er altijd risico’s zullen zijn in de aanpak.

En we gaan weer door…
Ondertussen pakken we de online lessen en het afstandsonderwijs ook weer op. We bezoeken alle leerlingen op woensdagochtend. Hoe tref ik de leerlingen aan? Hoe is hun vakantie geweest? Hoe staat het met hun motivatie? Ik app op 5 mei alle ouders en leerlingen dat woensdag 6 mei de school weer begint. Ik krijg appjes terug: ‘morgen al?’ ‘Gaan we niet maandag weer beginnen?’. Ja… die halve weken zijn ook zo verwarrend. En straks met Hemelvaart en Pinksteren weer. Sommige leerlingen zitten al voor de deur op en bankje op de docent te wachten en zijn blij hun mentor weer te zien! Anderen zien bleek met zwarte randen om de ogen. Weer anderen doen niet open. Een wisselend beeld dus, waarbij de ramadan ook een rol speelt. Ook de online lessen pakken we weer op. Zouden ze er allemaal weer zijn? Mijn klas is weer 100% aanwezig! Yes! Wel zien ze er moe uit en reageren ze trager dan normaal. Ik hoop dat het alleen het opstarten is.
Ik geef een schrijfopdracht aan mijn A2/B1-groep om weer even te kijken waar ze staan: ‘maak een verslag van je vakantie’ met daarbij een checklist wat er in het verslag moet komen. Elke leerling voorzie ik van persoonlijke feedback met Screen-O-Matic. Daarin zien de leerlingen hun schrijfopdracht en geef ik met 2 kleuren mijn opmerkingen aan. In het filmpje geef ik hen feedback en bespreek ik zin voor zin. Heel erg veel werk, want elk filmpje is zeker 6 minuten! Maar de leerlingen geven aan er veel aan te hebben. Van feedback leren de leerlingen! En dat is juist met het afstandsonderwijs zo moeilijk! Dus ja.. veel werk en ik zit tot ’s avonds 23:00 uur te werken, maar het geeft me ook een goed gevoel kwalitatief bezig te zijn, waar de leerlingen ook van leren. Zeker aan te bevelen dus!

Veiligheid en een warm welkom
De leerlingen reageren dat ze blij zijn dat de school 2 juni waarschijnlijk weer opengaat, maar er zijn ook veel vragen. ‘Hoe vaak gaan we dan naar school?’, ‘Bij wie zit ik in het groepje?’, ‘Moet ik ook een masker op?’, ‘Kan ik wel of niet naar een nieuwe school volgend jaar?’, ‘Mag ik u knuffelen als ik u zie?’. Hoe de nieuwe fase die aanbreekt eruit gaat zien is nog onduidelijk. Het afstandsonderwijs was nieuw en anders en onrustig voor de leerlingen, maar de heropening brengt ook de nodige onzekerheid met zich mee merk ik.
Des te meer is het onze taak om de leerlingen goed voor te bereiden en hen zoveel mogelijk tegemoet te komen in de behoefte aan autonomie, relatie en competentie. Hen een warm welkom geven en veiligheid creëren. Daar gaan we voor! Fijn dat we ons nog een paar weken kunnen voorbereiden, kunnen leren van andere ISK’s en de basisscholen die al gestart zijn! Het komt vast goed! Ook hier komen we met elkaar weer uit! Samen zijn we sterker dan we denken!

Volg de bloggers

Themapagina

Leren op afstand, info, tips en lesvoorbeelden

ISK

Protocol opengaan VO

Deel deze pagina