main-logo
Agenda
Webinar Inburgering

Agenda

Online

Webinar wijzigingen Inburgeringswet Wi2021

Datum: 21 juni 2022
Tijd: 15.30 – 16.30 uur
Locatie: Online

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering (Wi2021) op 1 januari 2022 zijn de organisatie en regels rondom inburgering veranderd. In dit webinar wordt aandacht besteed aan deze nieuwe wet en de consequenties voor nieuwkomers op vo-scholen en ISK’s. Hierbij is er ook aandacht voor een aantal laatste wijzigingen in deze wet, rondom onder meer de vrijstellende opleidingen, de ruimte die er is om een niet-vrijstellende opleiding af te ronden en hoe bepaald wordt wie onder welk inburgeringsstelsel valt.
Op uitnodiging van de VO-raad en LOWAN zal het ministerie van SZW hierover een toelichting geven. Vervolgens is er ruimte voor vragen.

Aanmelden

Lees ook

Nieuws

Nieuwe wet Inburgering op een rij

Deel deze pagina