main-logo
Agenda
Webinar Inburgering

Agenda

Online

Webinar Inburgeringswet Wi2021 voor nieuwkomers in PrO

Datum: 14 september 2022
Tijd: 15.30 – 16.30 uur
Locatie: Online

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering (Wi2021) op 1 januari 2022 zijn de organisatie en regels rondom inburgering veranderd. Zo is er met de nieuwe wet een hogere taaleis voor examens en ligt de regie voor de uitvoering van inburgering bij gemeenten. De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor leerlingen op het praktijkonderwijs. In dit webinar wordt specifiek aandacht besteed aan de consequenties voor deze groep leerlingen.
Op uitnodiging van de VO-raad en sectorraad praktijkonderwijs zal het ministerie van SZW hierover een toelichting geven. Vervolgens is er ruimte voor vragen.

Informatie en Aanmelden

Lees ook

Nieuws

Nieuwe wet Inburgering op een rij

Deel deze pagina