main-logo
Home

Vakliteratuur item: NT2

Lingobingobox NT2 (A1)

Leerlingen kunnen dit educatieve spel in groepjes spelen, met of zonder een docent (de antwoorden staan allemaal op de achterkant). Leerlingen spelen het spel tegen elkaar. Gooi de dobbelsteen, beantwoord een kaartje in die kleur en verdien een fiche voor je bingokaart. Degene die als eerste een rij vol heeft, heeft gewonnen! De verschillende…

lees meer

ik lees en zing groep 3

De leesliedjes zijn gericht op het lesaanbod van groep 3. De liedjes zijn eenvoudig en het tempo is aangepast waardoor de klanken goed hoorbaar zijn. Doel van het boekje is plezier in lezen waardoor kinderen het nog een keer willen lezen en zingen. Door te zingen en te herhalen oefen je de vaardigheid. Door…

lees meer

Duizend-en-een-woorden

In 2005 publiceerde een onderzoeksgroep, onder leiding van Sylvia Bacchini,  een gefundeerde woordenlijst van de allereerste Nederlandse woorden die jonge kinderen tenminste moeten kennen om een goede start te maken op de basisschool. Het doel van het onderzoek was dat deze woorden moeten voldoende gemeenschappelijke aanknopingspunten bieden voor hun verdere woordenschatontwikkeling. Daarnaast was het…

lees meer

Scaffolding learning, scaffolding language

Een praktisch boek vol met tips voor leerkrachten die een reguliere klas hebben met een aantal NT2 leerlingen. Hoofdstukken gaan over: Scaffolding taal en leren Gesprek in de klas Van praten naar geschreven taal Lezen in een 2e of 3e taal Leren van een taal: leren door een taal, leren over een taal en…

lees meer

Creatief schrijven met nieuwkomers

Heb jij nieuwkomers in de klas en vraag je je af hoe je kunt bijdragen aan hun taalontwikkeling? In de training van Schoolschrijver Simone Arts ga je aan de slag met werkvormen die hun effect bewezen hebben in de praktijk van het nieuwkomersonderwijs. Je ontdekt: – hoe je het spelen met taal kunt koppelen…

lees meer

Achtergrond vluchtelingenkinderen

Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht. In dit boekje onder andere achtergrond informatie van de diverse herkomstlanden.

lees meer

Anderstaligheid en opvallend gedrag

Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen, peuters. In dit boekje onder andere informatie over de andere thuistaal en opvallend gedrag dat voort kan komen uit traumatische ervaringen.  

lees meer

Deskundigheidsbevordering en methodieken

Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht. In dit boekje een overzicht van cursussen en daarnaast een overzicht van programma's die je kan inzetten.

lees meer

Ouderbetrokkenheid

Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht. In dit boekje tips en goede voorbeelden hoe je om kunt gaan met ouders van vluchtelingkinderen.

lees meer

Van Sinterklaas tot Suikerfeest

In het boek Van Suikerfeest tot Sinterklaas worden alle belangrijke feesten die in Nederland voorkomen, besproken. Elke feestdag is op een aparte spread in makkelijk leesbaar Nederlands uitgelegd, geïllustreerd en toegelicht. De teksten zijn zeer geschikt als oefening in begrijpend lezen, terwijl de lezer tegelijkertijd kennis van de maatschappij opdoet. Taalniveau net onder A2. Moeilijke woorden zijn gemarkeerd en…

lees meer

Deel deze pagina