main-logo
Home

Vakliteratuur item: Communicatie

TaalTroost

Bij TaalTroost gaan scholieren op zoek naar een taalschat - een gedicht, lied of gezegde - in hun moedertaal. TaalTroost is een project waarbij met de hele groep gewerkt wordt aan de waardering van de thuistalen en is gericht op de verbinding tussen leerkracht, leerling, ouders en de wijk of de buurt. TaalTroost start…

lees meer

VirtulApp

In deze app maken leerlingen kennis met meertaligheid in een echte Augmented Reality game. Hoofdfiguur Babbelaar is gevallen en is zijn taalgeheugen kwijtgeraakt. Hij sprak alle talen van de wereld en nu helemaal niets meer. Doordat de leerlingen hem helpen met zoeken krijgt hij zijn taalgeheugen weer terug. Voor leerlingen en leuke en uitdagende…

lees meer

Creatief schrijven met nieuwkomers

Heb jij nieuwkomers in de klas en vraag je je af hoe je kunt bijdragen aan hun taalontwikkeling? In de training van Schoolschrijver Simone Arts ga je aan de slag met werkvormen die hun effect bewezen hebben in de praktijk van het nieuwkomersonderwijs. Je ontdekt: – hoe je het spelen met taal kunt koppelen…

lees meer

Beschermjassen op school

* Wat heeft een leerling die 'anders' is nodig om zich veilig te voelen in de klas? * Welke rol speelt de leraar in het creëren van een aangenaam, ondersteunend en stimulerend leerklimaat? * Hoe kun je aandacht hebben voor empathie en compassie in onderwijs? * Op welke manier kunnen krachtbronnen ofwel beschermjassen uit…

lees meer

Meertaligheid

Alle leerlingen in onze klassen spreken een andere thuistaal dan het Nederlands. We horen al lang dat je deze taal moet inzetten in je klas. Maar hoe kan je dat nu doen? En belemmert of vertraagt dit niet het leren van de Nederlandse taal? In het boek ‘Meertaligheid en onderwijs‘ worden naast onderzoeksresultaten ook…

lees meer

Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid. Met ambitie en lef naar een nieuwe regie (Bazalt, 2016)

Dit boek van Harriet Marseille (coach en trainer binnen Ouderbetrokkenheid-PLUS) laat zien hoe scholen met persoonlijk leiderschap naar een constructieve en gelijkwaardige samenwerking met ouders kunnen toegroeien. Het geeft concrete handvatten hoe je uit het slachtoffer-denken kunt blijven en de professionele verantwoordelijkheid op kunt pakken, ook wanneer het voor ouders niet vanzelfsprekend is om…

lees meer

Nieuwkomers op school

Met inleidingen van Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) en Paul Rosenmöller (voorzitter VO-Raad). Hoewel de instroom van nieuwkomers in het onderwijs geen nieuw fenomeen is, is het aantal nieuwkomers wel historisch hoog. Dit maakt de belangrijke vraag actueel: hoe geven we goed onderwijs aan deze kinderen en hoe kunnen we ze begeleiden bij hun…

lees meer

Tell me!

Een website voor en over kinderen in AZC. Met onderwerpen als wonen, onderwijs, vrije tijd, gezondheid, veiligheid, asielprocedure. De website is een initiatief van de Werkgroep Kind in AZC (o.a. Unicef, Vluchtelingenwerk) in samenwerking met o.a. het COA.

lees meer

Open ogen in een kleurrijke klas

In elke nieuwkomersklas is er sprake van grote diversiteit. Diversiteit in culturele achtergronden en in taalvaardigheid. Lesgeven in zo'n kleurrijke klas vraagt oog voor leerlingen en hun eigenheid, oog voor het contact dat je als leraar hebt met de leerlingen, als basis voor hun actieve inbreng in klasseninteractie, en oog voor de taalontwikkeling vanuit…

lees meer

Deel deze pagina