Toon submenu Verberg submenu

Typen scholen

Hieronder wordt zowel in de video als in de tekst uitgelegd welke typen nieuwkomersscholen er zijn. Zie ook nieuws.

Eerste opvang

Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de kinderen het meest van een gezamenlijke start met eerste opvangonderwijs.
In de eerste opvang hebben ze een gemeenschappelijke onderwijsbehoefte, namelijk zo snel mogelijk mee kunnen doen in het reguliere onderwijsprogramma, door:

 • Zich sociaal en emotioneel thuis gaan voelen;
 • De Nederlandse taal leren;
 • Een basale invoering in de vak- en vormingsgebieden;
 • Het verhelderen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Zonder beperkende factoren blijkt dit in het gespecialiseerde eerste opvangonderwijs bij jongere kinderen in gemiddeld één jaar te realiseren. Bij oudere kinderen is meer tijd nodig. Ze leren wel sneller, maar de afstand met het Nederlandse onderwijsprogramma is groter. Sinds oktober 2012 maakt de Inspectie van Onderwijs onderscheid tussen AZC scholen (type 1), grote zelfstandige scholen (type 2) en 1 of 2 opvangklassen (type 3). Hieronder de criteria per type.

School verbonden aan een asielzoekerscentrum (type 1)

De Inspectie van Onderwijs hanteert de onderstaande criteria voor een AZC-school:

 • De school is verbonden aan een asielzoekerscentrum (azc);
 • De school bevindt zich op het terrein van of in de nabije omgeving van het azc.

Grotere zelfstandige school (type 2)

De Inspectie van Onderwijs hanteert de onderstaande criteria voor een grote zelfstandige school:

 • De school verzorgt uitsluitend onderwijs aan nieuwkomers;
 • De school functioneert zelfstandig, maar kan wel gekoppeld zijn aan een ‘moederschool’;
 • De school bestaat minimaal twee jaar;
 • De school beschikt over een eigen schoolplan en schoolgids, of – in het geval van een koppeling aan een ‘moederschool’ – neemt in de documenten van de moederschool een duidelijke plaats in;
 • Leerlingen kunnen na een periode van 1 tot 1,5 jaar uitstromen naar een (reguliere) basisschool of naar het voortgezet onderwijs.

1 of 2 opvangklassen in een basisschool (type 3)

De Inspectie van Onderwijs hanteert de onderstaande criteria voor 1 of 2 opvangklassen binnen een basisschool:

 • Zijn gekoppeld aan een (reguliere) school en maken deel uit van de basisschool;
 • Zijn aparte klassen waarin uitsluitend nieuwkomers zitten;
 • Zijn gericht op het leren van de Nederlandse taal;
 • Verzorgen voor de duur van 1 tot 1,5 jaar onderwijs aan nieuwkomers;
 • Verzorgen een of meer dagen per week onderwijs voor nieuwkomers;
 • Vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie van de school c.q. het bevoegd gezag. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang en het onderwijs in de nieuwkomersklassen;

Een aantal leerlingen op een basisschool (type 4)

Deze categorie wordt niet als nieuwkomers voorziening beoordeeld maar als een reguliere basisschool. De leerlingen op deze school hebben een programma op maat gedurende de dag.

School verbonden aan een gezinslokatie

In Nederland zijn er momenteel diverse gezinslocaties. In een gezinslocatie wonen ouders met minderjarige kinderen van wie het asielverzoek is afgewezen. Aan deze locaties zijn scholen verbonden soms staan deze op het terrein van de gezinslocatie soms staan ze er buiten. De inspectie heeft deze scholen, vooralsnog, onder AZC-scholen gecategoriseerd.

School verbonden aan een (pre) Procedure Opvang Lokatie (POL)

In Nederland zijn er momenteen diverse Procedure Opvang Lokaties (POL). In een POL wonen mensen die net in Nederland zijn aangekomen. Verblijf in de POL is gekoppend aan de asielprocedure. De opzet is dat mensen ongeveer 3 weken in een POL blijven, soms is dit langer. Aan de meeste procedure opvang lokaties zijn scholen verbonden.

Vervolgopvang

De vervolgopvang in het reguliere onderwijs. Na de eerste opvang profiteren de kinderen meer van het onderwijs tussen Nederlands sprekende kinderen op de basisschool. Daarbij hebben ze nog wel extra ondersteuning nodig, bij voorkeur met ambulante begeleiding vanuit de eerste opvang.

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.