Toon submenu Verberg submenu

Haarlem e.o.

Het nieuwkomersonderwijs is in Haarlem en omstreken regionaal georganiseerd gezamenlijk door gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Welke regio?
Gemeente Haarlem, gemeente Heemstede, gemeente Bloemendaal, gemeente Velsen, gemeente Zandvoort en gemeente Spaarndam/Haarlemmerliede. Binnen deze regio zijn twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs actief, te weten: SWV Passend Onderwijs Zuid Kennemerland en SWV Passend Onderwijs IJmond. Daarnaast zijn er vele schoolbesturen primair onderwijs actief in deze regio.

Organisatie in een stuurgroep
De regiopartners zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep die minimaal 4x per jaar om tafel zit. In de stuurgroep zitten 2 beleidsambtenaren vanuit 2 gemeenten, deze vertegenwoordigen ook de overige gemeenten. Diverse bestuurders zitten in de stuurgroep, zij vertegenwoordigen alle schoolbesturen in de regio. Tevens zit aan tafel het bestuur waar de huidige taalklassen onder vallen, daarnaast zit de directie van de taalklassen aan de tafel.

Visie op onderwijs aan nieuwkomers: goede start
De visie in deze regio is dat leerlingen een goede start moeten maken op een basisschool in de buurt. Om dit mogelijk te maken krijgen ze eerst een basis aan taal aangeboden in een taalklas. Dit aanbod is geheel op maat, er is constante in- en uitstroom mogelijk. De gemiddelde duur van een leerling in een taalklas is 30 weken. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst, er is altijd plek voor nieuwe leerlingen.

Financiering: ook gemeenten betalen mee
Om de flexibiliteit te garanderen is er additionele financiering vanuit de diverse gemeenten nodig, dit naast de financiering vanuit OCW. Iedere gemeente betaalt per leerling 1.000,- per halfjaar. Daarnaast ondersteunen de gemeenten het reizen van/naar school. Dit is soms in een beginperiode aangepast vervoer en daarna een fietsvergoeding. Dit is afhankelijk van de afstand woning/school, leeftijd leerling, vermogen ouders, draagkracht ouders.

Centrale uitvoering in taalklassen
Op dit moment zijn de taalklassen centraal georganiseerd in 1 gebouw, dit is een constant gesprek tussen de gemeenten en een afweging van het aantal leerlingen uit een gemeente. In de afgelopen jaren is er geen wachtlijst geweest, altijd een positieve financiële balans, klassen <16 leerlingen en kwalitatief zeer goed onderwijs. De flexibiliteit in uitvoering is heel belangrijk, het aantal klassen fluctueert gedurende het jaar, de omvang van werktijd factor van personeel fluctueert en ook de functie. De conciërge is tevens onderwijsassistent, de directeur is tevens leerkracht, de intern begeleider staat bij krimp voor de klas. Door de flexibiliteit is het team in staat om snel te groeien maar ook te krimpen.

Regio

haarlem

Inspectie rapport taalklas Haarlem

icon-purple-news Inspectie rapport
juni 2016

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.