Toon submenu Verberg submenu

Rol SWV

Nieuwkomers vallen niet onder de Wet Passend Onderwijs. Een regionaal beleid t.a.v. onderwijs aan nieuwkomers is wenselijk. Een rol voor het samenwerkingsverband is daardoor vaak logisch.

Het blijkt, uit onze observaties en die van de inspectie, dat wanneer er in een regio goed nagedacht is over een beleid, dat je dit terug ziet in de kwaliteit van het onderwijs.

Hieronder een paar voorbeelden van regio’s waar het samenwerkingsverband een rol op zich heeft genomen: faciliterende, kartrekker of uitvoerder.

Samenwerkingsverband in de faciliterende rol
Het samenwerkingsverband Zuid Kennemerland (SWV ZK-PO) heeft samen met besturen en gemeenten een visie en beleid opgezet t.a.v. het onderwijs aan nieuwkomers in de regio.
icon-purple-file Regionale afspraken (pdf)
icon-purple-news Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland PO

Samenwerkingsverband als kartrekker
Hieronder een link naar het ondersteuningsplan van Plein 013 en een link naar de website van het samenwerkingsverband en hun taalaanbod.
icon-purple-news Ondersteuningsplan Plein 013 voor 2016-2018 (verlengd)
icon-purple-news Website plein 013 beschrijving Schakelklassen

Samenwerkingsverband als uitvoerder
De Centrale Opvang Nieuwkomers (CON) in Schiedam valt onder het Samenwerkingsverband Schiedam (WSNS 3801). Het personeel is in dienst van schoolbesturen en gedetacheerd naar het CON.
icon-purple-news Centrale Opvang Nieuwkomers Schiedam
icon-purple-news WSNS 3801

Ook een voorbeeld delen? We horen het graag.

Contactgegevens PO

Boudien Bakker en Marieke Postma
b.bakker@lowan.nl
+31 (0)6 - 52 858 732
Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reacties zijn gesloten.